🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
Административни актове
на Началника на РУО
 
*

ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 
*

ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 
*

ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
Безопасност на движението по пътищата
 
*

ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2022
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
*

ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 
*

ктлн
НВО в IV клас
 
*

ктлн
НВО в VII клас
 
*

ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 
*

ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
*

ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Свободни работни места, обявени от училища и детски градини

В раздел "Свободни работни места, обявени от училища и детски градини" ще откриете актуалните обяви за свободни работни места.

Актуални обяви


Изтекли обяви
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Чистач/хигиенист
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по общообразователен учебен предмет - природни науки - биология и здравно образование
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Педагогически съветник
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Образователен медиатор
ПГИТУ - Ловеч - Образователен медиатор
ПЕГ "Екзарх Йосиф" - Ловеч - Учител по информационни технологии (209 часа)
ПЕГ "Екзарх Йосиф" - Ловеч - Учител по немски език (168 часа)
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Лектор по кавал
ДГ "Звънче" - Калейца - Готвач
ПЕГ "Екзарх Йосиф" - Ловеч - Учител по география и икономика
ПЕГ "Екзарх Йосиф" - Ловеч - Заместник - директор по учебната дейност
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Работник поддръжка на сгради
ОУ "Св. св. Кирил и Меторий" - Александрово - Образователен медиатор
НУ "Христо Ботев" - Троян - Начален учител
ДГ "Слънце" - Ловеч - Домакин
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Шофьор/Работник по поддръжка
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Домакин
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Технически сътрудник
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Психолог
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Начален учител
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Психолог
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител български език и литература
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Социален работник
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по история и цивилизация
ПГМЕТ "Академик Ангел Балевски" - Троян - Образователен медиатор
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител в начален етап
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - по БЕЛ
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - по философия
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител начален етап на основното образование (I-IV клас)
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Лектор по химия и физика
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Възпитател
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Работник кухня
ПГМЕТ "Академик Ангел Балевски" - Троян - Учител общообразователен предмет в гимназиален етап по физическо възпитание и спорт
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по история и цивилизация (0,5 щат)
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Шофьор/Работник по поддръжка
ПГИТУ - Ловеч - Електротехник поддръжка на сгради
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител начален етап
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител ГЦОУД - начален етап
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Учител по български език и литература
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Начален учител с английски език
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Чистач/хигиенист
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Счетоводител
ДГ "Звънче" - Калейца - Помощник-възпитател
ДГ "Звънче" - Калейца - Касиер-домакин
ЦПЛР - Троян - Логопед
ДГ "Зора" - Ловеч - Учител
ДГ "Зора" - Ловеч - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Орешене - Учител-ЦОУД- 1-4 клас
ДГ "1 юни" - Ловеч - Учител в детска градина
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД - 1 - 4 клас
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител по философия и гражданско образование
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Психолог (0,5 щат)
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦОУД - прогимназиален етап
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - история и цивилизации и география и икономика
ДГ "Кокиче" - Дойренци - Учител детска градина за изнесена група в с. Александрово
ДГ "Светулка" - Угърчин - Помощник-възпитател
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Образователен медиатор
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител ГЦОУД 1-4 клас
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап - компютърно моделиране и информационни технологии
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Хигиенист
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - история и цивилизации и география и икономика
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Учител по български език и литература и история и цивилизации
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Завеждащ административна служба
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Социален работник
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Учител по математика и физика
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Заместник-директор АСД
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Чистач - хигиенист
СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч – Огняр
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Огняр
ДГ "Светулка" - Угърчин - Работник - поддръжка за изнесена група в с. Лесидрен
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Учител теоретично обучение - механизация на селското стопанство
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по английски език
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител по български език и литаратура
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Касиер - домакин (0,5 щат)
ДГ "Незабравка" - Тетевен - Детски учител
ДГ "Звънче" - Калейца - Касиер-домакин
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител по математика, компютърно моделиране и информационни технологии, физика и астрономия
ДГ "Щастливо детство" - Кирчево - Помощник- възпитател
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Пазач
РЦПППО - Ловеч - Логопед
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител
СУ "Климент Охридски" - Троян - Чистач/хигиенист
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Педагогически съветник
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Заместник-директор АСД
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител ГЦОУД 1-4 клас
ПГМЕТ - Ловеч - Учител по биология и здравно образование
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител по ХООС, БЗО и ФВС
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител по руски език - лекторски часове
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по информатика и информационни технологии
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по изобразително изкуство
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по английски език
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по музика
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по Технологии и предприемачество
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Хигиенист
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Готвач
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Угърчин - Помощник готвач
ПГСЕУ - Тетевен - Завеждащ административна служба
ДГ "Радост" - Ловеч - Помощник-възпитател
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител по музика
ДГ "Звънче" - Калейца - Помощник-възпитател
СУ "Климент Охридски" - Троян - Чистач/хигиенист
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител ГЦОУД прогимназиален етап
ДГ "Зорница" - Торос - Учител - детска градина
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Възпитател
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Учител на деца с умствена изостаналост
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Хигиенист
ДГ "Щастливо детство" - Кирчево - Учител - детска градина
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Начален учител
ППМГ - Ловеч - Учител по музика
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Старши учител ЦОУД - прогиманзиален етап
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител по човекът и природата - 170 учебни часа
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител ЦОУД (1 - 4 клас) - 2 места
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител ЦОУД (5 - 7 клас) - 2 места
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител теоретично обучение
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Технически сътрудник
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Педагогически съветник
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Образователен медиатор
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по английски език
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по история и цивилизации
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по биология и здравно образование (0,5 щат)
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по български език и литература
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател
ДГ "Светулка" - Угърчин - Учител детска градина
ПГМЕТ "Академик Ангел Балевски" - Троян - Образователен медиатор
ПГМЕТ "Академик Ангел Балевски" - Троян - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по български език и литература - непълен норматив
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по немски език (0,5 щат)
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител (1 - 4 клас)
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител по английски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител ЦОУД (1 - 4 клас)
ПГИТУ - Ловеч - Учител, общообразователен учебен предмет - Музика (108 часа)
ПГИТУ - Ловеч - Учител, общообразователен учебен предмет - Биология и здравно образование (216 часа)
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител в група ЦДО - начален етап
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Социален работник
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Възпитател в общежитие
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Начален учител
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Учител по математика и физика
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител по български език и литература - гимназиален етап
ОУ "Любен Каравелов" - Златна Панега - Учител подготвителна група
ДГ "Детелина" - Тетевен - Учител детска градина
ДГ "Васил Левски" - Тетевен - Учител детска градина
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Учител ЦОУД (5 - 7 клас)
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител по религия (98 часа)
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Старши учител 5 - 7 клас по химия и опазване на околната среда (162 часа)
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Лектор физическо възпитание и спорт (136 часа)
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Образователен медиатор (0,5 щат)
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител ЦДО - 1 - 4 клас
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Учител
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител по математика, компютърно моделиране и информационни технологии и физика
СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч – Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - английски език
СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч – Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - география и икономика (0,5 щат)
ПГИТУ - Ловеч - Учител, практическо обучение - направаление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
ДГ "Слънце" - Градежница - Учител в детска градина
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - математика и информационни технологии
ПГИТУ - Ловеч - Учител, общообразователен учебен предмет - Английски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител немски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда (0,5 щат)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител история и цивилизации и география и икономика
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - физика и астрономия (Лектор - 72 часа)
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител теоретично обучение - автотранспортна техника (0,5 щат)
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - математика (Лектор - 302 часа)
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - философия (Лектор - 180 часа)
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - биология/човекът и природата (Лектор - 250 часа)
ДГ "Светулка" - Угърчин - Учител детска градина за изнесена група в Катунец
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Лектор по математика
ППМГ - Ловеч - Учител по математика и информатика (0,5 щат)
СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч – Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - математика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител по Математика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Лектор по химия и физика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Лектор по ИТ
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Лектор по История и цивилизация
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Лектор по География и икономика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Лектор по Английски език
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Лектор по Биология и Човекът и природата
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител по български език и литература (5 - 7 клас)
НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Троян - Заместник директор
НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Троян - Завеждащ административна служба
НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Троян - Учител ЦДО (1 - 4 клас) - 3 места
НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Троян - Учител начален етап
ДГ "Кокиче" - Александрово - Учител детска градина
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Готвач
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Начален учител
СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч – Портиер
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап - математика, физика, компютърно моделиране и информационни технологии
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор (0,5 щат)
ДГ "Осми март"- Троян - Огняр (0,5 щат)
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител, практическо обучение
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Главен счетоводител
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор немски език (206 часа)
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор физика и астрономия (198 часа)
СУ "Васил Левски" - Априлци - Учител по английски език - гимназиален етап
СУ "Васил Левски" - Априлци - Учител теоретично обучение - ресторантьор
ДГ "Осми Март" - Троян - Готвач
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител в група ЦДО (5 - 7 клас)
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД - 1 - 4 клас
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител начален етап
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител ЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Човекът и природата, биология
ДГ "Осми март"- Троян - Учител детска група
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - музика
ДГ "Звънче" - Луковит - Помощник възпитател
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по немски език (0,5 щат)
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител ЦДО - 5-7 клас
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител физическо възпитание и спорт
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител практическо обучение - туризъм
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител по химия и опазване на околната среда
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител ЦОУД - 1-4 клас
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител по икономика и чужд език (руски и испански)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител начален етап
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - История и цивилизации
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Български език и литература
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Ръководител компютърен кабинет
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Готвач
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Учител по български език и история и цивилизации
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Учител теоретично обучение - механизация на селското стопанство
ППМГ - Ловеч - Учител по математика и информатика
ППМГ - Ловеч - Учител по история и цивилизации
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ЦОУД
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител подготвителна група
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦОУД - начален етап
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител общообразователен предмет - физическо възпитание и спорт
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по теоретично обучение
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦОУД - прогимназиален етап (2 места)
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител общообразователен предмет - природни науки - физика и химия
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител общообразователен предмет - английски език
ПГСЕУ - Тетевен - Учител по български език и английски език (0,5 щат)
ПГСЕУ - Тетевен - Социален работник
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител общообразователен учебен предмет - история и цивилизации (0,5 щат)
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител ЦОУД - 1-4 клас
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител ЦОУД - 1-4 клас
СУ "Васил Левски" - Троян - Шофьор на автобус
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Начален учител
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Начален учител
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Възпитател НЕ
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Възпитател ОЕ
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Образователен медиатор
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦОУД
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител ЦДО (2 места)
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител по икономика и икономически дисциплини в професионална подготовка
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Образователен медиатор
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител общообразователен предмет в гимназиален етап - компютърно моделиране и информационни технологии
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Хигиенист
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Учител по Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Учител по Математика, компютърно моделиране и информационни технологии
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител ЦОУД
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Работник-поддръжка/огняр
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Счетоводител (0,5 щат)
ДГ "Осми март" - Троян - Помощник-възпитател
ДГ "Осми март" - Троян - Помощник-възпитател
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по български език и литература (0,5 щат)
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по немски език (0,5 щат)
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител теоретично обучение - горско стопанство
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител по физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител по български език и литература
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Психолог, училищен
ПГСЕУ - Тетевен - Учител по френски език
ПГСЕУ - Тетевен - Учител, теоретично обучение
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по предметите от философски цикъл (0,5 щат)
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по физическо възпитание и спорт
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по немски език (0,5 щат)
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по математика
ПГМЕТ - Ловеч - Учител практическо обучение по автотранспортна техника; обучение на водачи на МПС
ПГМЕТ - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по биология и здравно образование (лекторски часове - 216 часа)
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Завеждащ административна служба
ДГ "Слънце" - Ловеч - Учител, детска градина
ДГ "Слънце" - Ловеч - Главен счетоводител (0,5 щат)
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Работник-поддръжка
ДГ "Щастливо детство" - Кирчево - Помощник-възпитател
ДГ "Априлче" - Априлци - Учител
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Учител по математика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦОУД
ДГ "Слънце" - Градежница - Учител в детска градина
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Домакин-касиер
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Чистач
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Счетоводител
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Чистач-хигиенист
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател
ОУ "Васил Левски" - Орешене - Учител-ЦОУД- 1-4 клас
ДГ "Мир" - Троян - Помощник-възпитател
ДГ "Зора" - Ловеч - Касиер-домакин
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител начален етап
ДГ "Кокиче" - Александрово - Помощник-възпитател (0,5 щат)
ДГ "Кокиче" - Александрово - Готвач (0,5 щат)
ДГ "Буковец" - Троян - Учител
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Възпитател
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител начален етап
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО - 1-4 клас
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Учител
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител прогимназиален етап на основно образование
ДГ "Слънце" - Ловеч - Учител детска градина
РЦПППО - Ловеч - Логопед
ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци – Ръководител компютърен кабинет
СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч – Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
ОУ "Васил Априлов" - с. Градежница - Учител ЦДО - начален етап
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник-възпитател
ДГ "Радост" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Райна Княгиня" - Ябланица - Учител детска градина
ППМГ - Ловеч - Учител по български език и литература
ДГ "1 юни" - Ловеч - Учител в детска градина
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Чистач-хигиенист (0,5 щат)
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор английски език
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-готвач
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител география и биология
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител български език и литература
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител начален етап
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител история
ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит - Счетоводител
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Възпитател
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател в общежитие
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Детски учител
ППМГ - Ловеч - Огняр
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник-възпитател
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител немски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор английски език
СУ "Бачо Киро" - Летница - Педагогически съветник
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Учител прогимназиален етап
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Образователен медиатор
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Чистач-хигиенист
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор английски език
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Огняр
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Лесидрен - Шофьор автобус
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Възпитател
ДГ "Буковец" - Троян - Детски учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор английски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ГЦОУД
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител информатика и ИТ
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител немски език
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Учител начален етап
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор спортни дейности
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор компютърно моделиране и информационни технологии
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Лектор математика
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор-изобразително изкуство
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор технологии и предприемачество
ЦПЛР - Троян - Ресурсен учител
ЦСОП - Ловеч - Възпитател
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител химия, биология, физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител начален етап
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител ЦДО
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
ОУ "Георги Бенковски" - Галата - Учител английски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Образователен медиатор
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител начален етап
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител ЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител практика
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител география, образователен медиатор
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител математика
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Учител математика и физика
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител за изнесена група в Дебнево
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител начален етап
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО, учител религия (2 места)
ППМГ - Ловеч - Учител история и цивилизация и психолог (2 места)
ДГ "Детелина" - Тетевен - Учител детска градина
ДГ "Васил Левски" - Тетевен - Учител детска градина
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител теоретично обучение, музика и математика (3 места)
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦОУД
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Чистач
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител руски език (лекторски)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ГЦОУД
ДГ "Ирина Бачо Кирова" - Летница - Детска учителка
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител български език и литература, немски език, информатика и ИТ, чистач (4 места)
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Образователен медиатор
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Ръководител на направление ИКТ
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител английски език и руски език
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител история и география
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител теоретично обучение
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител математика, ЦДО, чистач, готвач, помощник-готвач, учител практика, английски език, физическо възпитание и спорт (10 места)
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител география и биология и ГЦОУД (2 места)
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител практическо обучение
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител английски език
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Шофьор автобус
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Възпитател в общежитие
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Готвач
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител ЦДО
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител физическо възпитание и спорт
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител физическо възпитание и спорт
РЦПППО - Ловеч - Логопед
РЦПППО - Ловеч - Психолог
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител информационни технологии
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Пазач
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Ръководител на направление ИКТ
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител математика, учител ГЦОУД, учител музика (3 места)
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Помощник-кухня
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител (втора обява)
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител
ДГ "Мир" - Троян - Помощник възпитател
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ЦОУД
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ПГ
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител математика и информатика
ПГМЕТ - Ловеч - Учител философия
ПГМЕТ - Ловеч - Учител практическо обучение
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Чистач-хигиенист
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ЦОУД прогимназиален етап
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ЦОУД (2 места)
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител химия и биология
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител ЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител биология и география
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Начален учител
ДГ "Светулка" - Угърчин - Учител детска градина
ДГ "Мария Сиркова" -Ловеч - Учител детска градина
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Начален учител
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Образователен медиатор
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Технически секретар
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител български език и литература (2 места)
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител математика
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител социална педагогика (2 места)
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител технологии и предприемачество
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител туризъм и икономически дисциплини
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител ЦОУД (3 места)
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител немски и английски език
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител математика, физика и информационни технологии
ОУ "Христо Ботев" -Кирчево - Учител ЦОУД
НУ "Христо Ботев" - Троян - Готвач
НУ "Христо Ботев" - Троян - Помощник-възпитател
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител начален етап
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител български език и литература
ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит - Учител практическо обучение
ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит - Психолог
ПГСЕУ - Тетевен - Възпитател
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Старши учител теоретично обучение
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Хигиенист
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител математика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител изобразително изкуство и технологии и предприемачество
НУПИ "Проф. Венко Колев" - Троян - Учител английски език
ДГ "Слънце" - Ловеч - Учител детска градина
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител математика
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Учител история, география и физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Български извор - Учител начален етап
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител английски език
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител спортни дейности
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител музика
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител биология и здравно образование и география и икономика
ППМГ - Ловеч - Учител история и цивилизация, български език и литература, английски език (3 места)
ПГСС "Сергей Румянцев"- Луковит - Учител философски цикъл
ЦПЛР - Ловеч - Огняр
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител математика и информационни технологии
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Готвач
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Учител в детска градина (3 места)
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Възпитател в общежитие
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител теория и практика на селскостопанската техника
НУ "Христо Ботев" - Троян - Начален учител
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ЦОУД
ДГ "Зора" - Ловеч - Детски учител
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение (половин щат)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител френски език
ПГСЕУ - Тетевен - Социален работник
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител музика
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител изобразително изкуство
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител математика и информационни технологии
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Старши начален учител
ЦПЛР - Ловеч - Касиер-домакин
ДГ "1 юни" - Ловеч - Старши учител в детска градина
ДГ "1 юни" - Ловеч - Учител в детска градина
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
СУ "Бачо Киро" - Летница - Шофьор на автобус
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител теоретично обучение - горско стопанство
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител теоретично обучение - мебелно производство
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител математика и физика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител английски език
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител информатика и информационни технологии
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител математика
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител биология и химия
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Работник поддръжка - огняр
ПГИТУ - Ловеч - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Торос - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Образователен медиатор
ПГИТУ - Ловеч - Чистач-хигиенист
ДГ "Априлче" - Априлци - Помощник-възпитател
ДГ "Мир" - Троян - Общ работник
НУ "Христо Ботев" - Троян - Домакин
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник-възпитател
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател в общежитие
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител ЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител физическо възпитание и спорт
ДГ "1 юни" - Ловеч - Старши учител в детска градина
ДГ "Звънче" - Калейца - Помощник-възпитател (изнесена група в с. Голяма Желязна)
ДГ "Априлче" - Априлци - Помощник-възпитател
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Чистач-хигиенист
СУ "Бачо Киро" - Летница - Домакин
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител по български език и литература
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител по икономически дисциплини, работник поддръжка и чистач-хигиенист (3 места)
НУПИ "Проф. Венко Колев " - Троян - Учител по физическо възпирание и спорт
ДГ "Априлче" - Априлци - Домакин
ППМГ - Ловеч - Учител история
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Служител човешки ресурси
ДГ "Мир" - Троян - Касиер-домакин
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител математика
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител математика
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Образователен медиатор
ОУ "ОУ-Васил Левски" - -Български извор - Учител английски език
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител математика и ИТ
ДГ "Радост" - Ловеч - Логопед
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Лектор биология
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител ЦДО
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител начален етап
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител спортна подготовка
СУ "Васил Левски" - Троян - Чистач-хигиенист
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител начален етап
РЦПППО - Ловеч - Психолог
СУ "Бачо Киро" - Летница - Шофьор автобус
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Охранител
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Огняр
ДГ "Буковец" - Троян - Готвач
ДГ "Люляче" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Априлче" - Априлци - Детски учител
РЦПППО - Ловеч - Психолог
ДГ "Радост" - Ловеч - Помощник на учителя
ДГ "Здравец" - Троян - Помощник на учителя
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител подготвителна група
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител и помощник възпитател
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦДО
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Образователен медиатор
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ГЦОУД
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител физика английски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител религия
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ГЦОУД
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Лесидрен - Учител български език и литература
РЦПППО - Ловеч - Реусрсен учител
РЦПППО - Ловеч - Реусрсен учител
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител начален етап
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Торос - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Образователен медиатор
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Образователен медиатор
ОУ "Любен Каравелов" - Златна Панега - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор
ДГ "Звънче" - Луковит - Учител детска градина
ПГМЕТ - Ловеч - Учител история
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ГЦОУД
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Начален учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител икономически дисциплини, шофьор автобус
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител български език и литература и теоретично обучение
ЦПЛР - Ловеч - Пазач
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лекторски по ИТ
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ГЦОУД
ОУ "Димитър Димов" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Лекторски часове български език и литература
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител физическо
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Готвач, работник кухня
ДГ "Васил Левски" - Тетевен - Детски учител
ДГ "Детелина" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Кокиче" - Александрово - Детски учител
НУ "инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител физическо
НУПИ "Проф. Венко Колев" - Троян - Учител география, биология, човек и природа, химия
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител физическо
ПГИТУ - Ловеч - Учител практическо обучение, медиатор, география, история, биология, домакин
ПЕГ "Екзарх Йосиф" - Ловеч - Учител испански
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител математика
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Възпитател
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Главен счетоводител, Учител ГЦОУД
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител информатика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител математика и информатика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Възпитател
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Възпитател, готвач, огняр, охранител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Възпитател и втора обява за потриер
НУ "инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ГЦОУД
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Начален учител
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Образователен медиатор
ОУ "Любен Каравелов" - Ловеч - Учители география и икономика и английски език
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учители музика, география, биология и физическо
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител ГЦОУД
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учители математика, ИТ, ГЦОУД
ПГИТУ - Ловеч - Чистач-хигиенист
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Начален учител и втора обява за счетоводител
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител география
ДГ "Здравец" - Троян - Детски учител
НУПИ "Проф. Венко Колев" - Троян - Учител компютърна графика
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Възпитател
ПГМЕТ - Ловеч - Учител практическо обучение
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител по информационни технологии и учител по английски език
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Счетоводител
ДГ "Детелина" - Тетевен - Учител
ДГ "Зора" - Ловеч - Учител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител български език и литература
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учители теоретично обучение, български език и литература, логопед, психолог
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител математика, ИТ, физика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Учители математика, ИТ, английски език
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учители НУП, ЦДО, физическо възпитание и спорт, ИТ, математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Шофьор автобус
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител български език и литература
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител начален етап
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител информатика
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Преподавател-инструктор
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Домакин
ПГСЕУ - Тетевен - ЗАС
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение (първа обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение (втора обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение (първа обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение (втора обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител френски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ГЦОУД
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ГЦОУД
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител математика и информационни технологи (1 място) и учител английски език (1 място)
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител български език и литаратура
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител начален етап
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник-възпитател
ДГ "Мир" - Троян - Касиер-доматин и детски учител (2 места)
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител математика и физика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Психолог и логопед
ПГМЕТ "Академик Ангел Балевски" - Троян - РНИКТ
ДГ "Зора" - Ловеч - Детски учител
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Лесидрен - Начален учител ГЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ГЦОУД
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител по информатика и информационни технологии (1 място) и огбяр (1 място)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Логопед (1 място) и училищен психолог (1 място)
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Начален учител
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител по руски език
ППМГ - Ловеч - Учител по информатика
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Помощник-готвач
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по математика
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Заместник-директор
СУ "Васил Левски" - Априлци - 5 позиции за работа
ДГ "Здравец" - Троян - Учител детска градина
ЦПЛР - Ловеч - Охрана
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Заместник-директор УТД
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Старши учител начален етап
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник възпитател
ДГ "Здравец" - Троян - Помощник учител
ДГ "Снежанка" - Малиново - Общ работник
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител по английски език
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител български език и литература
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител теоретично обучение
ОУ "Васил Левски" - Торос - Огняр
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
ДГ "Радост" - Ловеч - Детски учител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Работник-животновъд
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по математика и информационни технологии
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Педагогически съветник
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Педагогически съветник
ЦПЛР - Ловеч - Огняр
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Педагогически съветник
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител теоретично обучение (мебелно производство)
ДГ "Радост" - Ловеч - Подпомагане на учителя
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО - 1-4 клас
ДГ "Осми март" - Троян - Изнесена група - Врабево - Детски учител
ДГ "Радост" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Български извор - Учител ЦОУД
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
ПГМЕТ - Ловеч - Завеждащ административна служба
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Касиер-счетоводител
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител информатика и ИТ
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Хигиенист
ДГ "Здравец" - Троян - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Орещак - Учител начален етап
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Огняр (половин щат)
ППМГ - Ловеч - Учител история и цивилизации
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Огняр
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Огняр
НУ-Инж-Георги-Вълков-Луковит-Учител-начален-етап
ППМГ - Ловеч - Огняр
ПГИТУ - Ловеч - Учител теоретично обучение
ОУ "Георги Бенковски" - Галата - Учител ЦДО
ДГ "Райна Княгиня" - Ябланица - Детски учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител география и икономика
ОУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Шофьор на автобус
ПГИТУ - Ловеч - Образователен медиатор
ДГ "Звънче" - Калейца - Детски учител
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Огняр
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител в Луковит
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Образователен медиатор
РЦПППО - Ловеч - Логопед
СУ "Бачо Киро" - Летница - Образователен медиатор
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Образователен медиатор
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор музика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Учител физическо възпитание и спорт
ДГ "Кокиче" - Александрово - Детски учител
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Торос - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Образователен медиатор
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител музика
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител религия
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Начален учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Технически сътрудник
ДГ "Звънче" - Калейца - Детски учител
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Лектор теоретично обучение
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
ДГ "Мир" - Троян - Помощник възпитател
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Детски учител
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ЦДО
ОУ "Георги Бенковски" - Галата - Учител английски език
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Готвач
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Пазач
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител английски език
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител български език и литература
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител математика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител професионално обучение
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Хигиенист
ДГ "Звънче" - Луковит - Детски учител
ДГ "Зорница" - Торос - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител изобразително изкуство
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Орешене - Учител ЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ГЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител начален етап
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител английски език и природни науки
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител български език и литература и история
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител математика и физика
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Пазач
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител ЦДО
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител ЦДО (втора обява)
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител ГЦОУД
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител начален етап
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Пазач
ПГМЕТ - Троян - Огняр
ПГМЕТ - Троян - Учител български език и литература и руски език
ПГМЕТ - Троян - Учител практическо обучение
ПГМЕТ - Троян - Учител теоретично обучение
ППМГ - Ловеч - Пазач
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор физика
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Огняр
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител физическо възпитание и спорт
НУ "Христо Ботев" - Троян - Работник кухня
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Педагогически съветник
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Образователен медиатор
ПГИТУ - Ловеч - Учител география и история
ПГИТУ - Ловеч - Учител теориеично обучение
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател (втора обява)
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител английски език
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител биология и химия
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител география и икономика
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител музика
ДГ "Звънче" - Луковит - Детски учител
ДГ "Звънче" - Луковит - Помощник възпитател
ДГ "Незабравка" - Тетевен - Детски учител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Готвач
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител теоретично обучение
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител биология и здравно образование
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител география и икономика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител математика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител физика и астрономия
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител физическо възпитание
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител химия и опазване на околната среда
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител човекът и природата
ОУ "Любен Каравелов" - Златна Панега - Готвач
ОУ "Любен Каравелов" - Златна Панега - Работник-кухня
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител по музика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по история и география
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Готвач
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Доманик стол
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Старши учител френски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител английски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител география и икономика
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител изобразително изкуство
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител технологии и предприемачество
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ПГ
ОбУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител български език и литература
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Възпитател ЦО - 5-7 клас
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Готвач училищен стол
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител начален етап
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Училищен медиатор
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител математика и ИТ
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител прогимназиален етап ЦДО
ПГСЕУ - Тетевен - Учител общообразователен учебен предмет
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение
СУ "Васил Левски" - Троян - Заместник-директор УД
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител изобразително изкуство, технологии и предприемачество
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Готвач
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител английски език
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител теоретично обучение туризъм
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител практическо обучение туризъм
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Шофьор автобус
СУ "Димитър Иванчев" - Ловеч - Учител математика
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Старши учител български език и литература - 5-7 клас
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Старши учител прогимназиален етап
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦДО начален етап
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦДО прогимназиален етап
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител история и цивилизация
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител начален етап
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител английски език
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител професионална подготовка социални науки
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител ЦОУД 1-4 клас
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Домакин училищен стол
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Помощник готвач
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител-общообразователен-учебен-предмет
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител практическо обучение автотранспортна техника
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Шофьор автобус
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО - 1-2 клас
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО - 5-6 клас
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ГЦОУД - 1-4 клас
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ГЦОУД - 1-4 клас
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител практическо обучение
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител подготвителен етап физическо възпитание и спорт
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител информационни технологии
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител история и география
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Ръководител направление ИКТ
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител музика
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител начален етап
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по английски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител начален етап
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител практическо обучение
ПГМЕТ - Ловеч - Учители по български език и литература и биология и здравно образование
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Помощник-възпитател
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител по математика, физика и информационни технологии
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Свободни места за работа, съгласно приложените документи
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител по български език и литература
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител по изобразително изкуство
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител по математика
ППМГ - Ловеч - Учител по български език и литература
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител по математика
ДГ "Незабравка" - Орешак - Педагогически специалист
Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец февруари 2020 г.
(за изтегляне - 9мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 28.02, 17:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец януари 2020 г.
(за изтегляне - 14мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 29.01, 17:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец декември 2019 г.
(за изтегляне - 6мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 18.12, 11:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец ноември 2019 г.
(за изтегляне - 20мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 28.11, 15:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец октомври 2019 г.
(за изтегляне - 9мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 29.10, 16:30 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец октомври 2019 г.
(за изтегляне - 8мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 14.10, 18:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 9мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 25.09, 17:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 4мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 19.09, 19:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 3мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 17.09, 18:30 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 7мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 16.09, 16:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 13мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 13.09, 16:30 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 18мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 11.09, 09:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 19мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 09.09, 16:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 13мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 04.09, 03:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 18мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 03.09, 04:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец август 2019 г.
(за изтегляне - 24мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 29.08, 12:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец август 2019 г.
(за изтегляне - 25мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 23.08, 15:00 ч.ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител по математика и информационни технологии
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител по български език и литаратура и Учител по математика, физика и информационни технологии
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител по български език и литаратура и Учител ЦДО
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител по български език и литаратура
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап
ППМГ - Ловеч - Учител по български език и литература
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител по английски език
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО
ДГ "Щастливо детство" - Кирчево - Детски учител
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител ЦДО
ДГ "Люляче" - Ловеч - Детски учител
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по Физическо възпитание и спорт
ДГ "Ирина Бачо Кирова" - Летница - Детски учител
ДГ "Здравец" - Троян - Учител в детска градина
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Възпитател
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Чистач-хигиенист
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО (5.-7. клас)
НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" - Луковит - Учител ЦДО в начален етап
СУ "Бачо Киро" - Летница - Образователен медиатор
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Възпитател в общежитие
ОУ "Христо Никофоров" - Ловеч - Ресурсен учител
ОбУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител по английски език и география и икономика
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител по музика
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител по математика и ИТ
ППМГ - Ловеч - Учител по изобразително изкуство
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Лектор по човек и природа
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител начален етап
ПМГЕТ - Ловеч - Лектор по биология и здравно образование
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител подготвителна група - 3 свободни места
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител ЦДО
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО (трето място)
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО (второ място)
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО (първо място)
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител по български език и литаратура
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Главен учител спортна подготовка
ОбУ "Иван Вазов" - Дебнево - Чистач-хигиенист
ОУ "Панайот Пипков - Ловеч - Учител по английски език
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител по български език и литаратура, Учител по биология и здравно образование, Учител по английски език, Учител ЦДО, Техник-поддръжка на компютърни мрежи, Педагогически специалист в областта на физическото възпитание с професионална квалификация "учител" или "треньор"
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по география и икономика
ПГСЕУ - Тетевен - Практик по професията "Строител"
ППМГ - Ловеч - Учител по география и икономика
СУ "Бачо Киро" - Летница - Работник в кухня
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител в начален етап с английски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Свободни часове по физика
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител ЦДО, Учител по икономически дисциплини, Лектор по руски език, Училищен психолог, Огняр, Чистач-хигиенист
ЦПЛР - Троян - Логопед и Ресурсен учител
ПТМЕТ - Троян - Учител по предметите по философски цикъл, Учител по теоретично обучение по специалността "Мебелно производство", Учител по учебна практика "Мебелно производство", Учител по учебна практика "Автотранспортна техника" и "Мехатроника", Лектор по "Моделиер-технолог на облеклото"
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Готвач
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Начален учител
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Помощник-готвач
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по английски език
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по български език и литература
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по музика
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по физическо възпитание и спорт
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по професионално обучение
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО - 1.-4. клас
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО - 5.-7. клас
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Чистач
ЦПЛР - Ловеч - Учител по информационни технологии
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Логопед
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител по английски език
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител начален етап, Учител по музика и английски език, Учител по физическо възпитание и спорт
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител начален етап
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител по математика и информационни технологии, Учител по физическо възпитание и спорт, Лектор по руски език, Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Орешене - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител начален етап
ДГ "Радост" - Ловеч - Помощник-възпитател
ДГ "Ирина Бачо Кирова" - Горско Сливово - Учител в изнесена група
ДГ "Здравец" - Троян - Учител в детска градина
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Готвач
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Помощник готвач
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Възпитател
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Портиер на общежитие
СУ "Васил Левски" - Черни Oсъм - Учител по български език и литература
СУ "Васил Левски" - Черни Oсъм - Учител начален етап
СУ "Васил Левски" - Черни Oсъм - Шофьор на училищен автобус
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител теоретично обучение
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител в прогимназиален етап
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Завеждащ техническа служба
ДГ "Осми март" - Троян - Учител детска група
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Ресурсен учител
ОУ "Любен Каравелов" - Златна панега - Външен лектор
ОУ "Любен Каравелов" - Златна панега - Начален учител с английски език
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Учител ЦДО
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител по български език и литература, 3 учители в начален етап ЦДО и 2 учители в прогимназиален етап ЦДО
ОУ "Св. св. Кирил и Меторий" - Александрово - Шофьор на училищен автобус
ПГМЕТ - Ловеч - Учител по английски език
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Ресурсен учител
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Огняр
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Огняр
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Завеждащ административна служба
ППМГ - Ловеч - Учител по български език и литература
ППМГ - Ловеч - Учител по история и цивилизация
ППМГ - Ловеч - Учител по немски език
ППМГ - Ловеч - Учител по физика и астрономия
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ЦДО
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ЦДО
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител прогимназиален етап ЦДО
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Пазач
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител по български език и литература
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Чистач-хигиенист
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Майстор-поддръжка
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Педагогически съветник
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ЦДО
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по английски език
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Огняр
ДГ "Синчец" - Троян - Помощник възпитател
ДГ "Синчец" - Троян - Учител в детска градина
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ФВС
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап - ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител прогимназиален етап - ФВС
СУ "Св. Климент Охридски" -Троян - Учител по английски език
ОУ "Иван-Хаджийски" - Троян - Главен счетоводител
ЦПЛР - Ученическо общежитие - Ловеч - Чистач-хигиенист
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител прогимназиален етап - ГЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по математика
ППМГ - Ловеч - Учител по английски език
ЦПЛР - Ученическо общежитие - Ловеч - Касиер-домакин
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител по математика и физика
ППМГ - Ловеч - Учител по английски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител по музика
ПГМЕТ - Троян - Педагогически съветник
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Логопед
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Огняр
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител в ЦДО
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител прогимназиален етап - ПИГ
ДГ "Детелина" - Ловеч - Помощник възпитател
ДГ "Слънце" - Ловеч - Помощник възпитател
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по история и цивилизация


Предстои въвеждане на интегрирана система за обявяване на свободните работни места. За момента данните в сайта на РУО - Ловеч имат само информативен характер.

Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024