Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Свободни работни места, обявени от училища и детски градини

В раздел "Свободни работни места, обявени от училища и детски градини" ще откриете актуалните обяви за свободни работни места.


Актуални обяви
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Образователен медиатор
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Чистач-хигиенист
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор английски език
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Огняр
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Лесидрен - Шофьор автобус
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Възпитател
ДГ "Буковец" - Троян - Детски учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор английски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ГЦОУД
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител информатика и ИТ
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител немски език
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Учител начален етап
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор спортни дейности
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор компютърно моделиране и информационни технологии
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Лектор математика
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор-изобразително изкуство
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор технологии и предприемачество
ЦПЛР - Троян - Ресурсен учител
ЦСОП - Ловеч - Възпитател
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител химия, биология, физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител начален етап
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител ЦДО
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
ОУ "Георги Бенковски" - Галата - Учител английски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Образователен медиатор
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител начален етап
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител ЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител практика
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител география, образователен медиатор
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител математика
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Учител математика и физика
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител за изнесена група в Дебнево
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител начален етап
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО, учител религия (2 места)
ППМГ - Ловеч - Учител история и цивилизация и психолог (2 места)
ДГ "Детелина" - Тетевен - Учител детска градина
ДГ "Васил Левски" - Тетевен - Учител детска градина
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител теоретично обучение, музика и математика (3 места)
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦОУД
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Чистач
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител руски език (лекторски)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ГЦОУД
ДГ "Ирина Бачо Кирова" - Летница - Детска учителка
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител български език и литература, немски език, информатика и ИТ, чистач (4 места)
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Образователен медиатор
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Ръководител на направление ИКТ
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител английски език и руски език
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител история и география
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител теоретично обучение
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител математика, ЦДО, чистач, готвач, помощник-готвач, учител практика, английски език, физическо възпитание и спорт (10 места)
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител география и биология и ГЦОУД (2 места)
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител практическо обучение
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител английски език
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Шофьор автобус
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Възпитател в общежитие
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Готвач
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител ЦДО
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител физическо възпитание и спорт
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител физическо възпитание и спорт
РЦПППО - Ловеч - Логопед
РЦПППО - Ловеч - Психолог
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Учител информационни технологии
ОУ "Христо - Никифоров" - Ловеч - Пазач
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Ръководител на направление ИКТ
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител математика, учител ГЦОУД, учител музика (3 места)
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Помощник-кухня
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител (втора обява)
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител
ДГ "Мир" - Троян - Помощник възпитател
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ЦОУД
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ПГ
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител математика и информатика
ПГМЕТ - Ловеч - Учител философия
ПГМЕТ - Ловеч - Учител практическо обучение
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Чистач-хигиенист
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ЦОУД прогимназиален етап
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ЦОУД (2 места)
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител химия и биология
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител ЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител биология и география
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Начален учител
ДГ "Светулка" - Угърчин - Учител детска градина
ДГ "Мария Сиркова" -Ловеч - Учител детска градина
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Начален учител
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Образователен медиатор
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Технически секретар
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител български език и литература (2 места)
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител математика
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител социална педагогика (2 места)
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител технологии и предприемачество
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител туризъм и икономически дисциплини
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител ЦОУД (3 места)
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител немски и английски език
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител математика, физика и информационни технологии
ОУ "Христо Ботев" -Кирчево - Учител ЦОУД
НУ "Христо Ботев" - Троян - Готвач
НУ "Христо Ботев" - Троян - Помощник-възпитател
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител начален етап
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител български език и литература
ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит - Учител практическо обучение
ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит - Психолог
ПГСЕУ - Тетевен - Възпитател
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Старши учител теоретично обучение
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Хигиенист
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител математика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител изобразително изкуство и технологии и предприемачество
НУПИ "Проф. Венко Колев" - Троян - Учител английски език
ДГ "Слънце" - Ловеч - Учител детска градина
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител математика
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Учител история, география и физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Български извор - Учител начален етап
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител английски език
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител спортни дейности
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител музика
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител биология и здравно образование и география и икономика
ППМГ - Ловеч - Учител история и цивилизация, български език и литература, английски език (3 места)
ПГСС "Сергей Румянцев"- Луковит - Учител философски цикъл
ЦПЛР - Ловеч - Огняр
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител математика и информационни технологии
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Готвач
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Учител в детска градина (3 места)
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Възпитател в общежитие
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител теория и практика на селскостопанската техника
НУ "Христо Ботев" - Троян - Начален учител
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ЦОУД
ДГ "Зора" - Ловеч - Детски учител
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение (половин щат)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител френски език
ПГСЕУ - Тетевен - Социален работник
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител музика
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител изобразително изкуство
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител математика и информационни технологии
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Старши начален учител
ЦПЛР - Ловеч - Касиер-домакин
ДГ "1 юни" - Ловеч - Старши учител в детска градина
ДГ "1 юни" - Ловеч - Учител в детска градина
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
СУ "Бачо Киро" - Летница - Шофьор на автобус
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител теоретично обучение - горско стопанство
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител теоретично обучение - мебелно производство
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител математика и физика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител английски език
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител информатика и информационни технологии
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител математика
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител биология и химия
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Работник поддръжка - огняр
ПГИТУ - Ловеч - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Торос - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Образователен медиатор


Изтекли обяви
ПГИТУ - Ловеч - Чистач-хигиенист
ДГ "Априлче" - Априлци - Помощник-възпитател
ДГ "Мир" - Троян - Общ работник
НУ "Христо Ботев" - Троян - Домакин
ДГ "Зора" - Ловеч - Помощник-възпитател
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник-възпитател
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател в общежитие
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител ЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител физическо възпитание и спорт
ДГ "1 юни" - Ловеч - Старши учител в детска градина
ДГ "Звънче" - Калейца - Помощник-възпитател (изнесена група в с. Голяма Желязна)
ДГ "Априлче" - Априлци - Помощник-възпитател
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Чистач-хигиенист
СУ "Бачо Киро" - Летница - Домакин
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител по български език и литература
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител по икономически дисциплини, работник поддръжка и чистач-хигиенист (3 места)
НУПИ "Проф. Венко Колев " - Троян - Учител по физическо възпирание и спорт
ДГ "Априлче" - Априлци - Домакин
ППМГ - Ловеч - Учител история
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Служител човешки ресурси
ДГ "Мир" - Троян - Касиер-домакин
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител математика
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител математика
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Образователен медиатор
ОУ "ОУ-Васил Левски" - -Български извор - Учител английски език
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител математика и ИТ
ДГ "Радост" - Ловеч - Логопед
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Лектор биология
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител ЦДО
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител начален етап
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител спортна подготовка
СУ "Васил Левски" - Троян - Чистач-хигиенист
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител начален етап
РЦПППО - Ловеч - Психолог
СУ "Бачо Киро" - Летница - Шофьор автобус
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Охранител
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Огняр
ДГ "Буковец" - Троян - Готвач
ДГ "Люляче" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Априлче" - Априлци - Детски учител
РЦПППО - Ловеч - Психолог
ДГ "Радост" - Ловеч - Помощник на учителя
ДГ "Здравец" - Троян - Помощник на учителя
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител подготвителна група
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител и помощник възпитател
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦДО
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Образователен медиатор
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ГЦОУД
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител физика английски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител религия
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ГЦОУД
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Лесидрен - Учител български език и литература
РЦПППО - Ловеч - Реусрсен учител
РЦПППО - Ловеч - Реусрсен учител
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител начален етап
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Торос - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Образователен медиатор
ОУ "Иван Вазов" - Дебнево - Образователен медиатор
ОУ "Любен Каравелов" - Златна Панега - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор
ДГ "Звънче" - Луковит - Учител детска градина
ПГМЕТ - Ловеч - Учител история
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ГЦОУД
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Начален учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител икономически дисциплини, шофьор автобус
ПГМЕТ "Акад. Ангел Балевски" - Троян - Учител български език и литература и теоретично обучение
ЦПЛР - Ловеч - Пазач
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лекторски по ИТ
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ГЦОУД
ОУ "Димитър Димов" - Ловеч - Учител ЦОУД
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Лекторски часове български език и литература
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител физическо
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Готвач, работник кухня
ДГ "Васил Левски" - Тетевен - Детски учител
ДГ "Детелина" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Кокиче" - Александрово - Детски учител
НУ "инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител физическо
НУПИ "Проф. Венко Колев" - Троян - Учител география, биология, човек и природа, химия
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител физическо
ПГИТУ - Ловеч - Учител практическо обучение, медиатор, география, история, биология, домакин
ПЕГ "Екзарх Йосиф" - Ловеч - Учител испански
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител математика
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Възпитател
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Главен счетоводител, Учител ГЦОУД
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител информатика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител математика и информатика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Възпитател
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Възпитател, готвач, огняр, охранител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Възпитател и втора обява за потриер
НУ "инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ГЦОУД
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Начален учител
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Образователен медиатор
ОУ "Любен Каравелов" - Ловеч - Учители география и икономика и английски език
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учители музика, география, биология и физическо
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител ГЦОУД
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учители математика, ИТ, ГЦОУД
ПГИТУ - Ловеч - Чистач-хигиенист
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Начален учител и втора обява за счетоводител
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител география
ДГ "Здравец" - Троян - Детски учител
НУПИ "Проф. Венко Колев" - Троян - Учител компютърна графика
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Възпитател
ПГМЕТ - Ловеч - Учител практическо обучение
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител по информационни технологии и учител по английски език
ЦСОП "Васил Левски" - Ловеч - Счетоводител
ДГ "Детелина" - Тетевен - Учител
ДГ "Зора" - Ловеч - Учител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител български език и литература
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учители теоретично обучение, български език и литература, логопед, психолог
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител математика, ИТ, физика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Учители математика, ИТ, английски език
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учители НУП, ЦДО, физическо възпитание и спорт, ИТ, математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Шофьор автобус
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител български език и литература
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител начален етап
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител информатика
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Преподавател-инструктор
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Домакин
ПГСЕУ - Тетевен - ЗАС
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение (първа обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение (втора обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение (първа обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение (втора обява)
ПГСЕУ - Тетевен - Учител френски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ГЦОУД
ОУ "Панайот Пипков" - Ловеч - Учител ГЦОУД
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител математика и информационни технологи (1 място) и учител английски език (1 място)
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Старши учител български език и литаратура
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител начален етап
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник-възпитател
ДГ "Мир" - Троян - Касиер-доматин и детски учител (2 места)
НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител математика и физика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Психолог и логопед
ПГМЕТ "Академик Ангел Балевски" - Троян - РНИКТ
ДГ "Зора" - Ловеч - Детски учител
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Лесидрен - Начален учител ГЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ГЦОУД
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител по информатика и информационни технологии (1 място) и огбяр (1 място)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Логопед (1 място) и училищен психолог (1 място)
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Начален учител
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител по руски език
ППМГ - Ловеч - Учител по информатика
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Помощник-готвач
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по математика
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Заместник-директор
СУ "Васил Левски" - Априлци - 5 позиции за работа
ДГ "Здравец" - Троян - Учител детска градина
ЦПЛР - Ловеч - Охрана
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Заместник-директор УТД
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Старши учител начален етап
ДГ "Мария Сиркова" - Ловеч - Помощник възпитател
ДГ "Здравец" - Троян - Помощник учител
ДГ "Снежанка" - Малиново - Общ работник
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител по английски език
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител български език и литература
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител теоретично обучение
ОУ "Васил Левски" - Торос - Огняр
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Образователен медиатор
ДГ "Радост" - Ловеч - Детски учител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Работник-животновъд
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по математика и информационни технологии
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Педагогически съветник
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Педагогически съветник
ЦПЛР - Ловеч - Огняр
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Педагогически съветник
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител теоретично обучение (мебелно производство)
ДГ "Радост" - Ловеч - Подпомагане на учителя
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО - 1-4 клас
ДГ "Осми март" - Троян - Изнесена група - Врабево - Детски учител
ДГ "Радост" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Български извор - Учител ЦОУД
ПГМЕТ - Ловеч - Учител биология и здравно образование
ПГМЕТ - Ловеч - Завеждащ административна служба
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Касиер-счетоводител
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител информатика и ИТ
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Хигиенист
ДГ "Здравец" - Троян - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Орещак - Учител начален етап
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Огняр (половин щат)
ППМГ - Ловеч - Учител история и цивилизации
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Огняр
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Огняр
НУ-Инж-Георги-Вълков-Луковит-Учител-начален-етап
ППМГ - Ловеч - Огняр
ПГИТУ - Ловеч - Учител теоретично обучение
ОУ "Георги Бенковски" - Галата - Учител ЦДО
ДГ "Райна Княгиня" - Ябланица - Детски учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител география и икономика
ОУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Шофьор на автобус
ПГИТУ - Ловеч - Образователен медиатор
ДГ "Звънче" - Калейца - Детски учител
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Огняр
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител в Луковит
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Образователен медиатор
РЦПППО - Ловеч - Логопед
СУ "Бачо Киро" - Летница - Образователен медиатор
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Образователен медиатор
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Лектор музика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Голям извор - Учител физическо възпитание и спорт
ДГ "Кокиче" - Александрово - Детски учител
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Образователен медиатор
ОУ "Васил Левски" - Торос - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Образователен медиатор
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител музика
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител религия
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Начален учител
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Технически сътрудник
ДГ "Звънче" - Калейца - Детски учител
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Лектор теоретично обучение
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
ДГ "Мир" - Троян - Помощник възпитател
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Детски учител
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител ЦДО
ОУ "Георги Бенковски" - Галата - Учител английски език
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Готвач
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Пазач
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител английски език
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител български език и литература
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител математика
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител професионално обучение
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Хигиенист
ДГ "Звънче" - Луковит - Детски учител
ДГ "Зорница" - Торос - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител химия
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител изобразително изкуство
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Васил Левски" - Орешене - Учител ЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ГЦОУД
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител начален етап
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител английски език и природни науки
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител български език и литература и история
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител математика и физика
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Пазач
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Образователен медиатор
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител ЦДО
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител ЦДО (втора обява)
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител ГЦОУД
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител начален етап
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Пазач
ПГМЕТ - Троян - Огняр
ПГМЕТ - Троян - Учител български език и литература и руски език
ПГМЕТ - Троян - Учител практическо обучение
ПГМЕТ - Троян - Учител теоретично обучение
ППМГ - Ловеч - Пазач
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Лектор физика
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Огняр
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител физическо възпитание и спорт
НУ "Христо Ботев" - Троян - Работник кухня
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Педагогически съветник
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Образователен медиатор
ПГИТУ - Ловеч - Учител география и история
ПГИТУ - Ловеч - Учител теориеично обучение
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Възпитател (втора обява)
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител английски език
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител биология и химия
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител география и икономика
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Учител музика
ДГ "Звънче" - Луковит - Детски учител
ДГ "Звънче" - Луковит - Помощник възпитател
ДГ "Незабравка" - Тетевен - Детски учител
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Готвач
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител теоретично обучение
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител английски език
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител биология и здравно образование
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител география и икономика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител математика
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител физика и астрономия
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител физическо възпитание
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител химия и опазване на околната среда
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител човекът и природата
ОУ "Любен Каравелов" - Златна Панега - Готвач
ОУ "Любен Каравелов" - Златна Панега - Работник-кухня
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител по музика
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по история и география
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Готвач
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Доманик стол
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Старши учител френски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител английски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител география и икономика
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител изобразително изкуство
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител технологии и предприемачество
ДГ "Слънце" - Градежница - Детски учител
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ГЦОУД
НУ "Инж. Георги Вълков" - Луковит - Учител ПГ
ОбУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител български език и литература
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Възпитател ЦО - 5-7 клас
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител физическо възпитание и спорт
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Готвач училищен стол
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово - Учител начален етап
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Училищен медиатор
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител математика и ИТ
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител прогимназиален етап ЦДО
ПГСЕУ - Тетевен - Учител общообразователен учебен предмет
ПГСЕУ - Тетевен - Учител практическо обучение
ПГСЕУ - Тетевен - Учител теоретично обучение
СУ "Васил Левски" - Троян - Заместник-директор УД
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител изобразително изкуство, технологии и предприемачество
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Готвач
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител английски език
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител теоретично обучение туризъм
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител практическо обучение туризъм
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Шофьор автобус
СУ "Димитър Иванчев" - Ловеч - Учител математика
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Старши учител български език и литература - 5-7 клас
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Старши учител прогимназиален етап
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦДО начален етап
ОУ "Георги Бенковски" - Черни Вит - Учител ЦДО прогимназиален етап
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител история и цивилизация
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител начален етап
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител английски език
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител професионална подготовка социални науки
СУ "Алеко Константинов" - Луковит - Учител ЦОУД 1-4 клас
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Домакин училищен стол
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Помощник готвач
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител-общообразователен-учебен-предмет
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител практическо обучение автотранспортна техника
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Шофьор автобус
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО - 1-2 клас
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО - 5-6 клас
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ГЦОУД - 1-4 клас
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ГЦОУД - 1-4 клас
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител практическо обучение
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител подготвителен етап физическо възпитание и спорт
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител информационни технологии
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител история и география
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Ръководител направление ИКТ
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител музика
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител начален етап
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по английски език
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител начален етап
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител практическо обучение
ПГМЕТ - Ловеч - Учители по български език и литература и биология и здравно образование
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Помощник-възпитател
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител по математика, физика и информационни технологии
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Свободни места за работа, съгласно приложените документи
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител по български език и литература
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител по изобразително изкуство
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител по математика
ППМГ - Ловеч - Учител по български език и литература
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител по математика
ДГ "Незабравка" - Орешак - Педагогически специалист
Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец февруари 2020 г.
(за изтегляне - 9мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 28.02, 17:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец януари 2020 г.
(за изтегляне - 14мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 29.01, 17:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец декември 2019 г.
(за изтегляне - 6мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 18.12, 11:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец ноември 2019 г.
(за изтегляне - 20мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 28.11, 15:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец октомври 2019 г.
(за изтегляне - 9мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 29.10, 16:30 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец октомври 2019 г.
(за изтегляне - 8мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 14.10, 18:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 9мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 25.09, 17:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 4мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 19.09, 19:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 3мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 17.09, 18:30 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 7мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 16.09, 16:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 13мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 13.09, 16:30 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 18мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 11.09, 09:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 19мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 09.09, 16:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 13мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 04.09, 03:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец септември 2019 г.
(за изтегляне - 18мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 03.09, 04:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец август 2019 г.
(за изтегляне - 24мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 29.08, 12:00 ч.Свободни работни места от различни училища и детски градини, подадени през месец август 2019 г.
(за изтегляне - 25мб)
Файлът се актуализира постоянно. Последна промяна 23.08, 15:00 ч.ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител по математика и информационни технологии
ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител по български език и литаратура и Учител по математика, физика и информационни технологии
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Учител по български език и литаратура и Учител ЦДО
СУ "Васил Левски" - Ябланица - Учител по български език и литаратура
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап
ППМГ - Ловеч - Учител по български език и литература
ОУ "Васил Априлов" - Градежница - Учител по английски език
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО
ДГ "Щастливо детство" - Кирчево - Детски учител
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител ЦДО
ДГ "Люляче" - Ловеч - Детски учител
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по Физическо възпитание и спорт
ДГ "Ирина Бачо Кирова" - Летница - Детски учител
ДГ "Здравец" - Троян - Учител в детска градина
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Възпитател
СУ "Тодор Кирков" - Ловеч - Чистач-хигиенист
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО (5.-7. клас)
НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" - Луковит - Учител ЦДО в начален етап
СУ "Бачо Киро" - Летница - Образователен медиатор
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Възпитател в общежитие
ОУ "Христо Никофоров" - Ловеч - Ресурсен учител
ОбУ "Иван Вазов" - Дебнево - Учител по английски език и география и икономика
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител по музика
НУ "Хаджи Генчо" - Тетевен - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Торос - Учител ЦДО
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител по математика и ИТ
ППМГ - Ловеч - Учител по изобразително изкуство
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Лектор по човек и природа
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Учител начален етап
ПМГЕТ - Ловеч - Лектор по биология и здравно образование
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Учител подготвителна група - 3 свободни места
ОУ "Христо Ботев" - Кирчево - Учител ЦДО
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО (трето място)
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО (второ място)
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител ЦДО (първо място)
НПГГД "Сава Младенов" - Тетевен - Учител по български език и литаратура
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Главен учител спортна подготовка
ОбУ "Иван Вазов" - Дебнево - Чистач-хигиенист
ОУ "Панайот Пипков - Ловеч - Учител по английски език
ОУ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Учител по български език и литаратура, Учител по биология и здравно образование, Учител по английски език, Учител ЦДО, Техник-поддръжка на компютърни мрежи, Педагогически специалист в областта на физическото възпитание с професионална квалификация "учител" или "треньор"
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч - Учител по география и икономика
ПГСЕУ - Тетевен - Практик по професията "Строител"
ППМГ - Ловеч - Учител по география и икономика
СУ "Бачо Киро" - Летница - Работник в кухня
СУ "Бачо Киро" - Летница - Учител в начален етап с английски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Свободни часове по физика
СУ "Св. Климент Охридски" - Троян - Учител ЦДО, Учител по икономически дисциплини, Лектор по руски език, Училищен психолог, Огняр, Чистач-хигиенист
ЦПЛР - Троян - Логопед и Ресурсен учител
ПТМЕТ - Троян - Учител по предметите по философски цикъл, Учител по теоретично обучение по специалността "Мебелно производство", Учител по учебна практика "Мебелно производство", Учител по учебна практика "Автотранспортна техника" и "Мехатроника", Лектор по "Моделиер-технолог на облеклото"
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Готвач
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Начален учител
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Помощник-готвач
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по английски език
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по български език и литература
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по музика
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по физическо възпитание и спорт
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по професионално обучение
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО - 1.-4. клас
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител ЦДО - 5.-7. клас
CУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Чистач
ЦПЛР - Ловеч - Учител по информационни технологии
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Логопед
СУ "Васил Левски" - Черни Осъм - Учител по английски език
НУ "Христо Ботев" - Троян - Учител начален етап, Учител по музика и английски език, Учител по физическо възпитание и спорт
ОУ "Христо Ботев" - Румянцево - Учител начален етап
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Учител по математика и информационни технологии, Учител по физическо възпитание и спорт, Лектор по руски език, Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Орешене - Учител ЦДО
ОУ "Васил Левски" - Малиново - Учител начален етап
ДГ "Радост" - Ловеч - Помощник-възпитател
ДГ "Ирина Бачо Кирова" - Горско Сливово - Учител в изнесена група
ДГ "Здравец" - Троян - Учител в детска градина
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Готвач
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Помощник готвач
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Възпитател
НПГВМ "Проф. Димитър Димов" - Ловеч - Портиер на общежитие
СУ "Васил Левски" - Черни Oсъм - Учител по български език и литература
СУ "Васил Левски" - Черни Oсъм - Учител начален етап
СУ "Васил Левски" - Черни Oсъм - Шофьор на училищен автобус
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител теоретично обучение
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Учител в прогимназиален етап
СУ "Димитър Митев" - Ловеч - Завеждащ техническа служба
ДГ "Осми март" - Троян - Учител детска група
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен - Ресурсен учител
ОУ "Любен Каравелов" - Златна панега - Външен лектор
ОУ "Любен Каравелов" - Златна панега - Начален учител с английски език
ОУ "Христо Ботев" - Брестница - Учител ЦДО
СУ "Васил Левски" - Троян - Учител по български език и литература, 3 учители в начален етап ЦДО и 2 учители в прогимназиален етап ЦДО
ОУ "Св. св. Кирил и Меторий" - Александрово - Шофьор на училищен автобус
ПГМЕТ - Ловеч - Учител по английски език
ОУ "Иван Хаджийски" - Троян - Ресурсен учител
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Огняр
ОУ "Васил Левски" - Орешак - Огняр
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Бежаново - Завеждащ административна служба
ППМГ - Ловеч - Учител по български език и литература
ППМГ - Ловеч - Учител по история и цивилизация
ППМГ - Ловеч - Учител по немски език
ППМГ - Ловеч - Учител по физика и астрономия
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ЦДО
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ЦДО
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител прогимназиален етап ЦДО
OУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Пазач
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител по български език и литература
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Чистач-хигиенист
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Майстор-поддръжка
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Педагогически съветник
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител ЦДО
ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч - Учител по английски език
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Огняр
ДГ "Синчец" - Троян - Помощник възпитател
ДГ "Синчец" - Троян - Учител в детска градина
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап ФВС
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител начален етап - ЦДО
ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч - Учител прогимназиален етап - ФВС
СУ "Св. Климент Охридски" -Троян - Учител по английски език
ОУ "Иван-Хаджийски" - Троян - Главен счетоводител
ЦПЛР - Ученическо общежитие - Ловеч - Чистач-хигиенист
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител прогимназиален етап - ГЦОУД
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по математика
ППМГ - Ловеч - Учител по английски език
ЦПЛР - Ученическо общежитие - Ловеч - Касиер-домакин
ОУ "Георги Бенковски" - Рибарица - Учител по математика и физика
ППМГ - Ловеч - Учител по английски език
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Учител по музика
ПГМЕТ - Троян - Педагогически съветник
СУ "Св. Климент Охридски" - Ловеч - Логопед
ДГ "Снежанка" - Ловеч - Детски учител
ДГ "Първи юни" - Ловеч - Огняр
РЦПППО - Ловеч - Ресурсен учител
ОУ "Васил Левски" - Ловеч - Учител в ЦДО
ДГ "Мир" - Троян - Детски учител
ОУ "Неофит Рилски" - Дерманци - Учител прогимназиален етап - ПИГ
ДГ "Детелина" - Ловеч - Помощник възпитател
ДГ "Слънце" - Ловеч - Помощник възпитател
СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин - Учител по история и цивилизация


Предстои въвеждане на интегрирана система за обявяване на свободните работни места. За момента данните в сайта на РУО - Ловеч имат само информативен характер.