Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката

В раздел "Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката" ще откриете актуалните обяви за свободни работни места.


Актуални обяви

08.08.2022 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - информатика, информационни технологии и математика" - 1 място.
Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - математика, информатика и информационни технологии" - 1 място.


11.07.2022 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - български език и литература" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - английски език" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - информационни технологии и математика" - 1 място.


Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - математика и информационни технологии" - 1 място.


27.05.2022 г.
Обява за длъжността "Старши инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София
Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София

20.05.2022 г.
Списък на допуснатите и недопуснатите за Началник на Регионалното управление по образованието към Регионалното управление на образованието - Ловеч
03.05.2022 г.
Обява за Началник на Регионалното управление по образованието към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 13.05.2022 година включително


Изтекли обяви
21.03.2022 г.
Обява за длъжността "Старши инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София
Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София

22.02.2022 г.
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "старши експерт по анализ на информацията" в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - Ловеч.
На основание чл. чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира:

Първо място - Наталия Симеонова07.02.2022 г.
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши експерт по анализ на информацията към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Система за резултати за Старши експерт по анализ на информацията към Регионалното управление на образованието - Ловеч

21.01.2022 г.
Обява за Старши експерт по анализ на информацията към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 31.01.2022 година включително
22.11.2021 г.
Класиране и резултати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Класиране и резултати за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Класиране и резултати за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч

11.11.2021 г.
Система за резултати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Система за резултати за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Система за резултати за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч

04.11.2021 г.
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч

21.10.2021 г.
Обява за Главен инспектор в дирекция "Инспектиране" (за 2 работни места) към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 04.11.2021 година включително

18.10.2021 г.
Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 28.10.2021 година включително
Обява за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 28.10.2021 година включително
Обява за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 28.10.2021 година включително

08.10.2021 г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати заза длъжността "старши експерт по приобщаващо образование" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Ловеч

24.09.2021 г.
Процедура за мобилност за длъжността "старши експерт по приобщаващо образование" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Ловеч
Срок за подаване на документи от 24.09.2021 г. до 04.10.2021 г. вкл.

16.08.2021 г.
Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.


09.08.2021 г.
Свободно работно място за директор в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия

16.07.2021 г.
Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "счетоводител" - 1 място.


30.06.2021 г.
Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (английски език)" - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)" - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване на часовете по биология и здравно образование)" - 1 място.


Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)" - 1 място.


03.12.2020 г.
Окончателно класиране за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език" към РУО - Ловеч

25.11.2020 г.
Система за определяне на резултатите за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език" към РУО - Ловеч

09.11.2020 г.
Уважаеми кандидати,
Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки и увеличаване на броя на потвърдените случаи на COVID-19 Ви уведомяваме, че насрочените за 12.11.2020 г. от 10:00 часа решаване на тест и интервю с допуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по чужд език и по майчин език" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - Ловеч. се отлагат. Допълнително ще бъдете уведомени за определените дата и час на провеждане на тест и интервю.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.


05.11.2020 г.
Със Заповед №РД 09-3024/03.11.2020 г. на министъра на образованието и науката конкурсната процедура за длъжността "старши експерт по математика" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - Ловеч е прекратена поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.


02.11.2020 г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт по природни науки и екология" към РУО - Ловеч
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език" към РУО - Ловеч


14.10.2020 г.
Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 26.10.2020 година включително
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл - Заявление


14.10.2020 г.
Обява за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 26.10.2020 година включително
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл - Заявление


14.10.2020 г.
Обява за Старши експерт по чуждоезиково обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 26.10.2020 година включително
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл - Заявление

Обява за свободно работно място за длъжността "учител по английски език" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2020/2021 година
Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2020/2021 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (английски език)" - 1 място.

Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2020/2021 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)" - 1 място.


Свободно работно място за директор в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Списък на нормативните актове за участие в конкурс за директор
Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелствата за участие в конкурс за директор
Със Заповед №РД09-1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" в Министерството на образованието и науката.
Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел "Конкурси", рубрика "Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена" на посочения линк:
www.mon.bg/bg/100124
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Обява за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. За длъжността "общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование)" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.

Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 2 места.
2. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часовете по информатика и информационни технологии)" - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)" - 1 място.
6. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество)" - 1 място.
7. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)" - 1 място.

Обява за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.06.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 18.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 18.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Главен счетоводител към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Главен счетоводител към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за свободно работно място за длъжността "учител по история" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година със срок за подаване на документи от 18.12.2018 година до 04.01.2019 година включително
Обява за свободно работно място за длъжността "директор" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година

Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (история и цивилизации) - 1 място.


Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (български език и литература) - 2 места.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) - 1 място.
6. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап" (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество) - 1 място.
7. За длъжността "учител спортна подготовка" (физическо възпитание и спорт) - 1 място.