🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката

В раздел "Свободни работни места, обявени от Министерството на образованието и науката" ще откриете актуалните обяви за свободни работни места.

Актуални обяви
26.06.2024 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2024/2025 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място.
4. За длъжността "учител начален етап на основното образование (в група за целодневна организация на учебния ден)" - 1 място.


Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2024/2025 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (информатика и информационни технологии с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по математика)" - 1 място.17.06.2024 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността "началник на отдел", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Ловеч
СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "началник на отдел", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Ловеч

30.05.2024 г.

Обява за длъжността "началник на отдел", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Ловеч, срок за подаване на документите до 17:30 часа на 10.06.2024 година включително

Изтекли обяви

17.05.2024 г.

Обява за длъжността "главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - 1 щатнa бройкa
Обява за длъжността "главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - до 08.01.2028 г. или до завръщане на титуляря - 1 щатнa бройкa
Обява за длъжността "старши инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - 1 щатнa бройкa


18.01.2024 г.

Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - 2 щатни бройки
Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - до 4 г. или до завръщане на титуляря - 2 щатни бройки


12.01.2024 г.

Окончателни резултати от конкурс за длъжността "старши експерт по природни науки и екология" към Регионалното управление на образованието - Ловеч


28.12.2023 г.

Окончателни резултати от конкурс за длъжността "началник на регионално управление на образованието", Регионално управление на образованието – Ловеч


07.12.2023 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "началник на регионално управление на образованието", Регионално управление на образованието – Ловеч


04.12.2023 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по природни науки и екология", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието – Ловеч
СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "старши експерт по природни науки и екология", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието – Ловеч


01.12.2023 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността "началник на регионално управление на образованието", Регионално управление на образованието – Ловеч


17.11.2023 г.

Обява за длъжността "старши експерт по природни науки и екология" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионалното управление на образованието - Ловеч


14.11.2023 г.

Обява за длъжността "началник на регионално управление на образованието", Регионално управление на образованието - Ловеч, срок за подаване на документите до 17:30 часа на 24.11.2023 година включително


26.10.2023 г.

Окончателни резултати от конкурс за длъжността "старши експерт по природни науки и екология" към Регионалното управление на образованието - Ловеч


25.09.2023 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по природни науки и екология", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието – Ловеч
СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "старши експерт по природни науки и екология", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието – Ловеч

05.09.2023 г.

Обява за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч


23.08.2023 г.

Обява за длъжността "Държавен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - 1 щатна бройка
Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - 3 щатни бройки
Обява за длъжността "Старши инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София - 1 щатна бройка


20.07.2023 г.

Окончателни резултати от конкурс за длъжността "старши експерт по природни науки и екология" към Регионалното управление на образованието - Ловеч


10.07.2023 г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по природни науки и екология", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието – Ловеч
СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "старши експерт по природни науки и екология", отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието – Ловеч

07.07.2023 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2023/2024 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации и география и икономика)" - 1 място.

23.06.2023 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2023/2024 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование- " - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)" - 1 място.


Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2023/2024 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)" - 1 място.


21.06.2023 г.

Обява за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч

15.06.2023 г.

Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София

10.02.2023 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "главен счетоводител" - 1 място.


21.12.2022 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - изобразително изкуство" - 1 място.


08.08.2022 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - информатика, информационни технологии и математика" - 1 място.
Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - математика, информатика и информационни технологии" - 1 място.


11.07.2022 г.

Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - български език и литература" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - английски език" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - информационни технологии и математика" - 1 място.


Свободно работно място в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2022/2023 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - математика и информационни технологии" - 1 място.


27.05.2022 г.
Обява за длъжността "Старши инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София
Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София

20.05.2022 г.
Списък на допуснатите и недопуснатите за Началник на Регионалното управление по образованието към Регионалното управление на образованието - Ловеч
03.05.2022 г.
Обява за Началник на Регионалното управление по образованието към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 13.05.2022 година включително

21.03.2022 г.
Обява за длъжността "Старши инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София
Обява за длъжността "Главен инспектор" в дирекция "Инспектиране " към Националния инспекторат по образованието - София

22.02.2022 г.
Класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "старши експерт по анализ на информацията" в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионално управление на образованието - Ловеч.
На основание чл. чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс и окончателните резултати, получени при провеждането му, комисията класира:

Първо място - Наталия Симеонова07.02.2022 г.
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши експерт по анализ на информацията към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Система за резултати за Старши експерт по анализ на информацията към Регионалното управление на образованието - Ловеч

21.01.2022 г.
Обява за Старши експерт по анализ на информацията към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 31.01.2022 година включително
22.11.2021 г.
Класиране и резултати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Класиране и резултати за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Класиране и резултати за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч

11.11.2021 г.
Система за резултати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Система за резултати за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Система за резултати за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч

04.11.2021 г.
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснатите за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч

21.10.2021 г.
Обява за Главен инспектор в дирекция "Инспектиране" (за 2 работни места) към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 04.11.2021 година включително

18.10.2021 г.
Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 28.10.2021 година включително
Обява за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 28.10.2021 година включително
Обява за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 28.10.2021 година включително

08.10.2021 г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати заза длъжността "старши експерт по приобщаващо образование" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Ловеч

24.09.2021 г.
Процедура за мобилност за длъжността "старши експерт по приобщаващо образование" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Ловеч
Срок за подаване на документи от 24.09.2021 г. до 04.10.2021 г. вкл.

16.08.2021 г.
Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.


09.08.2021 г.
Свободно работно място за директор в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия

16.07.2021 г.
Свободно работно място в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "счетоводител" - 1 място.


30.06.2021 г.
Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (английски език)" - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)" - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване на часовете по биология и здравно образование)" - 1 място.


Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2021/2022 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)" - 1 място.


03.12.2020 г.
Окончателно класиране за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език" към РУО - Ловеч

25.11.2020 г.
Система за определяне на резултатите за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език" към РУО - Ловеч

09.11.2020 г.
Уважаеми кандидати,
Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки и увеличаване на броя на потвърдените случаи на COVID-19 Ви уведомяваме, че насрочените за 12.11.2020 г. от 10:00 часа решаване на тест и интервю с допуснатите кандидати за длъжността "старши експерт по чужд език и по майчин език" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - Ловеч. се отлагат. Допълнително ще бъдете уведомени за определените дата и час на провеждане на тест и интервю.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.


05.11.2020 г.
Със Заповед №РД 09-3024/03.11.2020 г. на министъра на образованието и науката конкурсната процедура за длъжността "старши експерт по математика" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", Регионално управление на образованието - Ловеч е прекратена поради липса на постъпили заявления за участие в обявената конкурсна процедура в срока за подаване на документи.


02.11.2020 г.
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт по природни науки и екология" към РУО - Ловеч
Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Старши експерт по чужд език и по майчин език" към РУО - Ловеч


14.10.2020 г.
Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 26.10.2020 година включително
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл - Заявление


14.10.2020 г.
Обява за Старши експерт по природни науки и екология към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 26.10.2020 година включително
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл - Заявление


14.10.2020 г.
Обява за Старши експерт по чуждоезиково обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 26.10.2020 година включително
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл - Заявление

Обява за свободно работно място за длъжността "учител по английски език" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2020/2021 година
Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2020/2021 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (английски език)" - 1 място.

Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2020/2021 година, както следва:
1. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)" - 1 място.


Свободно работно място за директор в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Списък на нормативните актове за участие в конкурс за директор
Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелствата за участие в конкурс за директор
Със Заповед №РД09-1319/11.06.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" в Министерството на образованието и науката.
Обявлението за конкурса е публикувано на интернет страницата на Министерството на образованието и науката раздел "Конкурси", рубрика "Държавни служители, директори на училища и специализирани обслужващи звена" на посочения линк:
www.mon.bg/bg/100124
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Свободно работно място за главен счетоводител в Българско средно училище "Христо Ботев" Братислава - Словакия
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Обява за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 29.07.2019 година включително
Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. За длъжността "общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (география и икономика с допълване часовете по биология и здравно образование)" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.

Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2019/2020 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 2 места.
2. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (български език и литература)" - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (английски език)" - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часовете по информатика и информационни технологии)" - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)" - 1 място.
6. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество)" - 1 място.
7. За длъжността "учител, общообразователен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)" - 1 място.

Обява за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.06.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши юрисконсулт към Регионалното управление на образованието - Ловеч
Обява за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 18.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по професионално образование и обучение към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 18.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по природни науки и екологи към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Старши експерт по математика към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за Главен счетоводител към Регионалното управление на образованието - Ловеч със срок за подаване на документите до 07.02.2019 година включително
Списък на допуснати и недопуснати за Главен счетоводител към Регионалното управление на образованието - Ловеч

Обява за свободно работно място за длъжността "учител по история" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година със срок за подаване на документи от 18.12.2018 година до 04.01.2019 година включително
Обява за свободно работно място за длъжността "директор" в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година

Свободни работни места в Българско средно училище "Д-р Петър Берон" - Прага, Чешка-република за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (история и цивилизации) - 1 място.


Свободни работни места в Българско средно училище "Христо Ботев" - Братислава, Словакия за учебната 2018/2019 година, както следва:
1. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" - 1 място.
2. За длъжността "учител, начален етап на основното образование" (в група за целодневна организация на учебния ден) - 1 място.
3. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (български език и литература) - 2 места.
4. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (английски език) - 1 място.
5. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап" (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии) - 1 място.
6. За длъжността "учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап" (изобразително изкуство с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по технологии и предприемачество) - 1 място.
7. За длъжността "учител спортна подготовка" (физическо възпитание и спорт) - 1 място.
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024