Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Конкурси

В раздел "Конкурси" ще откриете актуалните обяви за настоящи конкурси, провеждани в Регионалното управление на образованието - Ловеч.

Активни конкурси


Конкурс за длъжността директор на СУ "Димитър Митев" - Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на СУ "Димитър Митев" - Ловеч

Конкурс за длъжността директор на училище в единадесет училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч

Със Заповед № РД-10-315/10.08.2022 г. на началника на РУО-Ловеч конкурсната процедура за заемане на длъжността „директор“ на ОУ "Васил Левски", с. Борима, община Троян и ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с. Лесидрен, община Угърчин е прекратена, поради липса на постъпили заявления за участие в конкурса в срока за подаване на документи.

Конкурс за длъжността директор на училище в пет училища в България
Конкурс, за заемане на длъжността "директор" в пет училища в България
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните училища трябва да познават и прилагат

Конкурс за длъжността директор на училище в единадесет училища в област Ловеч
Конкурс, за заемане на длъжността "директор" в следните училища:
1. Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Ловеч
2. Средно училище "Тодор Кирков" - Ловеч
3. Основно училище "Васил Левски" - село Малиново
4. Начално училище "Христо Ботев" - Троян
5. Основно училище "Васил Левски" - село Борима
6. Средно училище "Васил Левски" - Априлци
7. Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" - Угърчин
8. Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" - село Лесидрен
9. Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" - село Бежаново
10. Средно училище "Алеко Константинов" - Луковит
11. Основно училище "Георги Бенковски" - село Черни Вит


Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Примерно заявление за участие в конкурсa

Минали конкурси


Конкурс за длъжността директор на училище в седем училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч

Със Заповед № РД-10-221/14.07.2020 г. на началника на РУО - Ловеч конкурсната процедура за заемане на длъжността директор на ОУ "Васил Левски", с. Малиново, община Ловеч и ОУ "Васил Левски", с. Борима, община Троян е прекратена поради липса на постъпили заявления за участие в конкурса в срока за подаване на документи.

Конкурс, за заемане на длъжността "директор" в следните училища:
1. ППМГ - Ловеч
2. Основно училище "Васил Левски" - село Малиново
3. Средно училище "Бачо Киро" - Летница
4. Средно училище "Васил Левски" - Троян
5. Основно училище "Васил Левски" - село Борима
6. ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит
7. Средно училище "Васил Левски" - Ябланица


Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат

Примерно заявление за участие в конкурсa

Образец на Декларация за удостоверяване на обстоятелствата за участие в конкурсa

Конкурс за длъжността директор на училище в шест училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Заповед РД-10-406/21.09.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. ОУ "Васил Левски" - Орешак
2. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Александрово
3. СУ "Васил Левски"- Априлци
4. НУ "инж. Георги Вълков" - Луковит
5. ОУ "Васил Левски" - Торос

Заповед РД-09-2712/26.09.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен, общ. Тетевен


Конкурс за длъжността директор на училище в седем училища в област Ловеч
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността "директор" на общинските училища в област Ловеч

Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "директор" на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Заповед РД-10-230/16.04.2018 година за обявяване на конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните училища на територията на област Ловеч:
1. НУ "Христо Ботев", гр. Троян, общ. Троян
2. ОУ "Иван Хаджийски", гр. Троян, общ. Троян
3. ОбУ "Иван Вазов", с. Дебнево, общ. Троян
4. СУ "Васил Левски", гр. Априлци, общ. Априлци
5. ОУ "Васил Априлов", с. Градежница, общ. Тетевен
6. ОУ "Христо Ботев", с. Глогово, общ. Тетевен
7. НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен, общ. Тетевен


Декларация за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс