Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Бюджет на РУО - Ловеч

В раздел "Бюджет на РУО - Ловеч" ще прочетете повече за бюджетите на РУО - Ловеч и отчетите към тях


Бюджет на РУО-Ловеч за 2022 година
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2022, месец 06, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2022, месец 03, B3


Минали години


Бюджет на РУО-Ловеч за 2021 година
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2021, месец 12, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2021, месец 09, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2021, месец 06, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2021, месец 03, B3
Бюджет на РУО-Ловеч за 2020 година
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2020, месец 12, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2020, месец 09, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2020, месец 06, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2020, месец 03, B3
Бюджет на РУО-Ловеч за 2019 година
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2019, месец 12, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2019, месец 09, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2019, месец 06, B3
   СВАЛИ Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от европейския съюз и чуждите средства на РУО - Ловеч за 2019, месец 03, B3
Бюджет на РУО-Ловеч за 2018 година