Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Програми и проекти: Национална програма "Мотивирани учители"

В раздел "Програми и проекти: Национална програма "Мотивирани учители" ще получите повече информация за програмата.

Модул 1. Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация "учител") с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива (публ. 12.03.2021 г.)

Национална програма "Мотивирани учители"

Модул 1 и Модул 3 на НП "Мотивирани учители" включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти. Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация "учител") с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 31.03.2021 г. на следния интернет адрес:

ttps://zaednovchas.bg/participant/

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.

Модул 2. Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 12.03.2021 г.)
Процедура за подбор и срокове по Национална програма "Мотивирани учители"
Образец на заявление за включване по Модул 2 по Национална програма "Мотивирани учители"
Проект на договор по Модул 2 по Национална програма "Мотивирани учители"Процедура от кандидатстване през минали години
Заявление за включване по Модул 2 по Национална програма "Мотивирани учители"

Проект на договор по Национална програма "Мотивирани учители"

Приложение 14 по Национална програма "Мотивирани учители"

Процедура за подбор и срокове по Национална програма "Мотивирани учители"

Информация за включване в дейностите на Национална програма "Мотивирани учители" за 2019 година