Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Още новини

Училище за Бъдеще
20.09.2022, 18:00

Обществено обсъждане за процедура "Модернизация на образователна среда" по Националния план за възстановяване и устойчивост
22.07.2022, 14:00

Условия и ред за запознаване с оценената изпитна работа от НВО в VII и X клас
27.06.2022, 16:00