🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Добри практики

В раздел "Добри практики" ще получите информация за различни добри практики на образователните институции

24.04.2024 г.

В периода 10-12 април 2024 г. за четвърта поредна година бе проведен семинар на тема: "Обмен на добри педагогически практики между училища, осъществяващи професионално образование и обучение от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище".

Повече информация

13.03.2024 г.

На 21 февруари 2024 г., в изпълнение на т. 5.4.1. от Годишния план за дейността на Регионално управление на образованието – Ловеч за учебната 2023-2024 година се проведе регионален форум с учители по математика, информатика, информационни технологии и КМИТ за споделяне на добри практики, свързани с използване на дигиталните образователни ресурси.

Повече информация

01.03.2024 г.

На 28.02.2024 г., от 13:30 часа, в изпълнение на т. 4.1.1. от Годишния план за дейността на Регионално управление на образованието - Ловеч за учебната 2023-2024 година, е проведена работна среща за популяризиране на добри практики за използване на електронни платформи за обучение и електронно съдържание в обучението по предмети в начален етап.

Повече информация

16.02.2024 г.

На 13.02.2024 г., в ПЕГ " Екзарх Йосиф I " – гр. Ловеч е проведен форум (кръгла маса) за професионална изява и представяне на добри иновативни практики или постижения в начален етап на основната образователна степен.

Повече информация

12.01.2024 г.

През месец декември са споделени добри практики с учителите по математика, които са насочени към подобряване на резултатите от НВО в VII и X клас.

Повече информация

09.01.2024 г.

На 14.12.2023 г., в ПЕГ "Екзарх Йосиф I" – гр. Ловеч, се проведе регионален форум за споделяне на иновации в образователния процес по чужд език: "Чуждите езици – предизвикателство и възможности"

Повече информация

22.12.2023 г.

На 20.12.2023 г., в ПЕГ "Екзарх Йосиф I" – град Ловеч се проведе регионален форум за прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за образованието, възпитанието и развитието на децата и учениците, както и за сътрудничество с детската градина и училището.

Повече информация

22.06.2023 г.

Успешни модели и подходи в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Ловеч по програма "Училища за пример".
Изтеглете презентацията, споделена от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Ловеч

12.04.2023 г.
На 30 март 2023 г., в Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч се проведе форум за споделяне на иновации в образователния процес. С благодарност към всички учители, споделили своя опит, за професионалната компетентност и мотивацията за работа.

Повече информация

31.03.2023 г.
На 29.03.2023 г. учениците от 12 клас, сборна група по философия, ни принесоха в една различна ера и ни показаха връзката между философията и науката на всички науки - математиката. Идейни вдъхновители бяха техните учители по филосория – г-жа Мария Асенова и по математика – г-жа Грета Георгиева. Темата на урока бе мисълта на френския философ и математик Рене Декарт – "Мисля, следователно съществувам".

Повече информация

23.03.2023 г.
На 22 март 2023 г. в STEM центъра "Наука и откривателство" на Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч г-жа Таня Атанасова, старши учител по математика, проведе открита практика по математика, профилирана подготовка, с ученици от 12 клас сб. гр. на тема "Свойства на биномното разпределение".

Повече информация

21.03.2023 г.
В деня на числото π, 14.03.2023 г., в НПГВМ "Проф. д-р Димитър Димов" - гр. Ловеч, си дадоха среща "Целзий, Келвин и страданието на глаголното лице" в един бинарен урок по физика и български език в 8 клас, по инициатива на г-жа Велислава Вътова, учител по български език и литература, и г-жа Камелия Калчева, учител по физика и астрономия.

Повече информация

21.03.2023 г.
На 13 март 2023 година, в дигитален център "Родолюбие" в ППМГ - Ловеч, се проведе интерактивен урок по история на тема "Одринъ падна!". Участие в него взеха учениците от седми клас. Този урок е резултат от съвместната работа между двамата учители - Владимир Брязов от ППМГ-Ловеч и Светослав Георгиев от ОУ "Стефан Караджа" - Добрич.

Повече информация

14.03.2023 г.
Училищата в област Ловеч отбелязаха световния ден на математиката. Всяка година на 14 март се отбелязва Денят на π. 3-1-4 са първите три цифри на известната математическа константа π (пи). Без значение колко голяма или малка е окръжността, това съотношение винаги е 3,14. Това е магията на математиката!

Повече информация

07.03.2023 г.
На 02.03.2023 г., в навечерието на националния празник на България, учениците от 10.б клас на СУ "Васил Левски", гр. Троян представиха пред учители и гости от областта вълнуващ спектакъл върху повестта "Гераците" на Елин Пелин.

Повече информация

01.03.2023 г.
На 22.02.2023 г. в VII клас на СУ "Бачо Киро" - Летница и на 28.02.2023 г. в VII клас на ОбУ "Неофит Рилски" - Дерманци се проведоха открити практики с учители по математика от община Ловеч, които преподават в VII клас за споделяне на добри практики, чрез прилагане на разнообразни методи и похвати за повишаване знанията и уменията на учениците по математика от уязвимите групи.

Повече информация

20.02.2023 г.

На 20.02.2023 г. в НПГГСД "Сава Младенов" - Тетевен се проведе открит урок по математика с 10. б клас на тема: "Упражнение върху основни тригонометрични тъждества за ъгли в интервала [0;180] градуса".

Повече информация

15.12.2022 г.

Кръгла маса с дискусионен форум на тема: "Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за образованието, възпитанието и развитието на децата и учениците, както и за сътрудничество с детската градина и училището".
Място на провеждане: салон на Профилирана природо–математическа гимназия, гр. Ловеч
Изтеглете презентациите, показани на дискусионния форум (650 МБ)
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024