Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Харта на клиента

В раздел "Харта на клиента" на сайта ще се запознаете с едноименната харта на Регионалното управление на образованието - Ловеч, утвърдена със Заповед №РД-10-236/23.07.2020 г. на Началника на РУО - Ловеч

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ЛОВЕЧ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

   Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

   ЛЕСЕН ДОСТЪП И УДОБСТВА В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО) НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ЛОВЕЧ:
   - Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43, ет. 10: спирка "ОББ" на автобусна линия № 1 и спирка до сградата на Областна администрация – Ловеч на автобисна линия № 2.
   - Паркиране: платен паркинг до ЦАО.
   - Удобно работно време: от 09:00 до 17:30 часа.
   - Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за: място за заявяване и получаване на документи и за получаване на информацията за услугите.
   - За клиенти със специфични потребности; до входа на сградата на Областна администрация - Ловеч е осигурена рампа за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др., за придвижване до ет. 10 са предвидени два броя асансьори, от които един за хора с увреждания.
   - В ЦАО на Ваше разположение са: столове, маси и пособия за попълване на документи, мека мебел, питейна вода и възможност за ползване на тоалетна, безплатен интернет, възможност за сканиране, копиране и принтиране.

   ДОБРА ИНФОРМИРАНОСТ, БЪРЗА И ЛЕСНА КОМУНИКАЦИЯ:
   - Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат: любезно, с лично отношение, уважение и търпение, при спазване на конфиденциалност.
   - Информация за услугите ни ще намерите: на интернет страницата ни секция "Административно обслужване", на място в ЦАО, в Административен регистър, поддържан от Интегрирана информационна система за административно обслужване.
   - Съдействие на място в ЦАО ще получите от нашите служители и експерти, които ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването, ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването.
   - В секция "Най-често задавани въпроси" на нашата интернет страница ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси.

   ПРЕДИМСТВА НА ОБСЛУЖВАНЕТО:
   - Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания: устни запитвания на място или по телефона – на момента; ако е необходима допълнителна проверка – в рамките на 15 минути; за писмени запитвания – в разумен срок в зависимост от характера, обема и естеството на информацията, необходима за изготвяне на отговора, при спазване на сроковете, предвидени в съответния закон или друг нормативен акт.
   - Бързо обслужване: в рамките на 20 минути: ще приемем Вашите документи или ще Ви предоставим готовите документи; ще ви уведомим по електронна поща, телефон или по друг избран от Вас начин за статуса на разглежданото заявление/искане, издаден акт съответно за готов резултат от услугата, в т.ч. и при предсрочно издаване/предоставяне.
   - Ще Ви обслужим само на едно гише: в ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга: да посещавате повече от едно гише или да посещавате два пъти едно и също гише.

   МОЛЯ, ИНФОРМИРАЙТЕ НИ ПРИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, КАТО МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ И СИГНАЛ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЖАЛБА:
   - На място в ЦАО на РУО-Ловеч – Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага – в рамките на престоя Ви в ЦАО; обърнете се към служителите ни в ЦАО; поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса, при необходимост, обърнете се към началника на отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО) или началника на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол (ОМДК).
   - Пишете ни: гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43, ет. 10; е-mail: ruo_lovech@abv.bg. Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор.
   - Обадете ни се: Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате: ЦАО: 068 / 603 806.

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ:
   - Всяка година, до 1 април в секция "Административно обслужване" ще намерите публикуван годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с: получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка, резултатите от измерването на удовлетвореността Ви, предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.

   БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВАШЕТО УЧТИВО ОТНОШЕНИЕ И УВАЖЕНИЕ ПРИ КОМУНИКАЦИЯТА С НАС!