Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Ученически отдих и туризъм

В раздел "Ученически отдих и туризъм" ще прочетете повече за

Предстои въвеждане на информацията. Благодарим ви за търпението и разбирането