Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Структура и контакти

В раздел "Структура и контакти" на сайта можете да получите информация за структурата на РУО - Ловеч, за телефоните и за електронните пощи на служителите.


НОВО: Структура и контакти на РУО-Ловеч
Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
Правомощия/функции на институцията РУО-Ловеч