🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Свободни работни места, обявени от образователни институции

В раздел "Свободни работни места, обявени от образователни институции" ще откриете актуалните обяви за свободни работни места.
 
Бързо търсене
 
Виж Категория Длъжност Образователна институция Изтича на
Непедагогическисоциален работникПГ по СЕУ - гр. Тетевен172243080031.07.2024
16:00
НепедагогическиелектромонтьорПГ по СЕУ - гр. Тетевен172243080031.07.2024
16:00
Педагогическиучител по френски езикПГ по СЕУ - гр. Тетевен172243080031.07.2024
16:00
Педагогическиучител по български език и английски езикПГ по СЕУ - гр. Тетевен172243080031.07.2024
16:00
Педагогическиучител,теоретично обучениеПГ по СЕУ - гр. Тетевен172243080031.07.2024
16:00
ПедагогическиУчител, практическо обучениеПГ по СЕУ - гр. Тетевен172243080031.07.2024
16:00
ПедагогическиЛогопедОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч172225800029.07.2024
16:00
НепедагогическиПомощник-възпитателНУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Троян172381320016.08.2024
16:00
ПедагогическиУчител по математика и информационни технологииОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч172588680009.09.2024
16:00
ПедагогическиУчител в група за ЦОУД (I-IV клас)НУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Троян172243080031.07.2024
16:00
ПедагогическиУчител, начален етап (I-IV клас)НУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Троян172243080031.07.2024
16:00
ПедагогическиУчител теоретично обучениеНПГГСД "Сава Младенов" - гр. Тетевен172424520021.08.2024
16:00
ПедагогическиУчител по математика, информатика и физика 5.-7. класОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Александрово172502280031.08.2024
16:00
ПедагогическиУчител в група ЦОУД прогимназиален етапОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Александрово172502280031.08.2024
16:00
ПедагогическиНачален учител 1.-2. класОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Александрово172502280031.08.2024
16:00
ПедагогическиУчител по български език и литератураСУ "Георги Бенковски" - гр. Тетевен172165320022.07.2024
16:00
ПедагогическиЗаместник - директор, учебна дейностПГМЕТ - гр. Ловеч172243080031.07.2024
16:00
Ако желате да прегледате всички изтекли обяви в сайта, можете да го направите като щракнете на връзката по-долу.

Към старите обяви
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024