Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Профил на купувача

В раздел "Профил на купувача" ще прочетете повече за вътрешните правила на управление на обществените поръчки от РУО - Ловеч


Вътрешни правила на цикъла на упрвление на обществените поръчки от РУО - Ловеч