Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Програми и проекти: Подкрепа за дуалната система на обучение

В раздел "Програми и проекти: Подкрепа за дуалната система на обучение" ще получите информация за проекта.

Информационни събития по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", проведени в град Луковит в периода 20-22 юли 2020 година