Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Програми и проекти: Нов шанс за успех

В раздел "Програми и проекти: Нов шанс за успех" ще получите повече информация за проекта.

Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищно образование" в качеството си на конкретен бенефициент по проект "Нов шанс за успех", процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 "Ограмотяване на възрастни - фаза 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", отправя покана към всички училища за участие в дейностите, свързани с организирането и с провеждането на курсове за ограмотяване на възрастни. Крайният срок за постъпване на документацията е до 12.00 ч. на 02.05.2018 г.Щракнете тук, за да си изтеглите необходимата документация