Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Програми и проекти: Кариерно ориентиране

В раздел "Програми и проекти: Кариерно ориентиране" ще получите повече информация за проекта.


Съобщение за стартиране на проект "Кариерно ориентиране"