Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Програми и проекти: Национална програма "Иновации в действие"

В раздел "Програми и проекти: Национална програма "Иновации в действие" ще получите повече информация за програмата.


Правила за изпълнение на Национална програма "Иновации в действие" за 2019 година