Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Прием след завършен IV клас

В раздел "Прием след завършен IV клас" ще се запознаете с актуалните документи за план-приема.


Методика за извършване на класирането за приемане на ученици в V клас