Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Политика за защита на личните данни на РУО - Ловеч

В раздел "Политика за защита на личните данни на РУО - Ловеч" ще намерите информация за защита на личните данни и необходимите заявления и известия, които можете да попълните.


Политика за защита на личните данни
Данни за администратор на лични данни, длъжностно лице по защита на личните данни и надзорен орган

   СВАЛИ Известие за събиране, съхраняване и обработване на лични данни: Приложение 1
   СВАЛИ Известие за поверителност от родител/настойник/попечител: Приложение 2
   СВАЛИ Известие при сключване на договор: Приложение 5
   СВАЛИ Заявление за достъп до обработвани лични данни: Приложение 8
   СВАЛИ Заявление за коригиране или допълване на лични данни: Приложение 9
   СВАЛИ Заявление за изтриване на лични данни (правото да бъдеш забравен): Приложение 10
   СВАЛИ Заявление за ограничаване на обработването на лични данни: Приложение 11
   СВАЛИ Възражение срещу обработване на лични данни: Приложение 12