Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Планове и отчети за дейността

В раздел "Планове и отчети за дейността" ще откриете информация за планове и отчети на Регионалното управление на образованието - Ловеч.


НОВО Отчет на плана за действие по изпълнение на мерките по БДП от РУО - Ловеч за първото полугодие на 2020 година
Заповед за изменение на утвърдени годишни планове
План за дейността на Регионалното управление на образованието - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Годишен план за квалификационна дейност на Регионално управление на образованието - Ловеч за учебната 2019-2020 година
Годишни планове за учебната дейност на Регионалните управления на образованието за учебната 2019-2020 година, утвърдени от Министъра на образованието и науката


Минали години


Отчет за изпълнение на дейностите на Регионално управление на образованието - Ловеч за учебната 2018-2019 година
План за дейността на Регионалното управление на образованието - Ловеч за учебната 2018-2019 година
Годишни планове за учебната дейност на Регионалните управления на образованието за учебната 2018-2019 година, утвърдени от Министъра на образованието и науката