Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на територията на област Ловеч

В раздел "Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на територията на област Ловеч" ще получите повече информация за предлаганите профили и специалности за учебната 2021/2022 година.


Община Априлци
СУ "Васил Левски"
Презентация    Видеоклип


Община Летница
СУ "Бачо Киро"
Презентация    Видеоклип


Община Ловеч
НПГВМ "Проф. Димитър Димов"
Презентация    Видеоклип

ПЕГ "Екзарх Йосиф I"
Презентация    Видеоклип

ПГИТУ
Презентация    Видеоклип

ПГМЕТ
Презентация    Видеоклип

ППМГ
Презентация    Видеоклип

СУ "Св. Климент Охридски"
Презентация    Видеоклип

СУ "Тодор Кирков"
Презентация    Видеоклип


Община Луковит
ОбУ "Неофит Рилски" - с. Дерманци
Презентация    Видеоклип

ПГСС "Сергей Румянцев"
Презентация    Видеоклип

СУ "Алеко Константинов"
Презентация    Видеоклип


Община Тетевен
НПГГСД "Сава Младенов"
Презентация    Видеоклип

ПГ по СЕУ
Презентация    Видеоклип

СУ "Георги Бенковски"
Презентация    Видеоклип


Община Троян
НУПИ "Проф. Венко Колев"
Презентация    Видеоклип

ПГМЕТ
Презентация    Видеоклип

СУ "Васил Левски"
Презентация    Видеоклип

СУ "Васил Левски" - с. Черни Осъм
Презентация    Видеоклип

СУ "Св. Климент Охридски"
Презентация    Видеоклип


Община Угърчин
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Презентация    Видеоклип


Община Ябланица
СУ "Васил Левски"
Презентация    Видеоклип