Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Олимпиади и състезания

В раздел "Олимпиади и състезания" на сайта ще откриете информация за графика за провеждане на ученическите олимпиади и състезания.


2021-2022 учебна годинаИнформация за резултатите от областния кръг на националното състезание "Ключът на музиката", химия и опазване на околната среда, физика, астрономия, биология и здравно образование
Информация за резултатите от областния кръг на олимпиадата по философия, по гражданско образование, по география и икономика и по история и цивилизации
Информация за представянето на участниците в областния кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от ІV клас през учебната 2021-2022 година
Информация за резултатите от областния кръг на олимпиадата по френски език и по английски език
Информация за резултатите от областния кръг на олимпиадата по български език и литература и по компютърно моделиране


2020-2021 учебна годинаВръзка към резултатите от областен кръг на националната олимпиада по история и цивилизации/история и цивилизация

Връзка към резултатите от областен кръг на националната олимпиада по география и икономика

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по математика, лингвистика и информационни технологии

Информация за резултатите от областният кръг на олимпиадата по философия

Информация за резултатите от областния кръг на олимпиадата по компютърно моделиране

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по английски език, немски език, испански език и френски език

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и националното състезание "Ключът на музиката"

Минали години


Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по български език и литература, немски език, английски език, френски език и испански език

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по математика, информатика и информационни технологии

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по философия, история и цивилизация, география и икономика и гражданско образование

Информация за резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и знам и мога за ученици в началния етап на основно образование

Информация за резултатите от областния кръг на олимпиадата по техническо чертане

Изменение на Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
Приложение 1 към заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2019-2020 година
Заповед на Началника на РУО-Ловеч за училищата, в които ще се проведат областните кръгове на олимпиадите за учебната 2019-2020 година
Резултати от Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас - 2019 година
Списък на допуснатите до национален кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас - 2019 година
Резултати от областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас - 2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от V клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VI клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за класираните на национален кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VII клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от V клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VI клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от VII клас през учебната 2018/2019 година
Протокол за резултатите на учениците на областен кръг на олимпиада по философия за учебната 2018-2019 година
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група V-VI клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група VII-VIII клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група IX-X клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2018–2019 учебна година - Възрастова група XI-XII клас
Протокол за резултатите от областен кръг по Философия - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по История и цивилизация - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по География и икономика - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Гражданско образование - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Български език и литература - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Български език и литература - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Немски език - 2018 година
Резултати от областен кръг на Национална олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас
Протокол за резултатите от областен кръг по Биология и здравно образование - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Физика - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Астрономия - 2018 година
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - IX-XII клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - VIII клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - VII клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика за учебната 2017-2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Английски език - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Френски език - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Испански език - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Руски език - 2018 година
Резултати от проведен областен кръг на Музикална игра "Ключът на музиката" - Национално състезание по музика за ученици от IV, V, VI и VII клас през учебната 2017/2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Информационни технологии - 2018 година
Протокол за резултатите от областен кръг по Химия и опазване на околната среда - 2018 година
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - IV клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - V клас
Протокол 1 за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2017-2018 година - VI клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група V-VI клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група VII-VIII клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група IX-X клас
Общински кръг на олимпиадата по астрономия 2017–2018 учебна година - Възрастова група XI-XII клас
Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2017-2018 година