🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"

26.03.2024 г., 09:00

На 22 и 23 март 2024 година Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач", посветено на празника на училището. В него премериха сили отбори от сродни училища от Кривоклат (Чехия), Кралево, Нови Сад, Сремска Митровица (Сърбия), Кавадарци (Северна Македония), а за първи път в състезанието се включи и отборът на Лесотехническа професионална гимназия Берковица. НПГГСД "Сава Младенов" участва с два отбора (Тетевен 1 и Тетевен 2). Всеки отбор се състои от двама състезатели. Състезанието се провежда по регламента на Световния шампионат на дървосекачите. Първата част от състезанието се състоя на 22.03.2024 г. и включва дисциплината "Поваляне на иглолистно дърво". Провежда се на специално подготвен за целта полигон в двора на училището, където състезателите повалят 16 метрови дървесни стъбла с множество изисквания към изпълнението. Втората част включва дисциплините "Смяна на веригата на бензиномоторен верижен трион", "Комбиниранирани рязове", "Прецизно рязане" и "Кастрене на клони". Проведе се на централния площад на град Тетевен на 23.03.2024 г. и се превърна в атрактивно събитие за жителите и гостите на града..
В безпристрастните и прецизни комисии, които оцениха изпълнението на състезателите в различните дисциплини, участие взеха представители на Регионална дирекция по горите – Ловеч, ДГС – Тетевен, ДГС – Лесидрен, ДГС – Ловеч, Югозападно държавно предприятие и Община Тетевен.
Оспорваната надпревара бе наситена с много динамика, висок дух и желание за победа. Състезателите показаха отлични резултати, професионални и спортсменски качества. Изключително се представиха младежите на НПГГСД "Сава Младенов". Отбор "Тетевен 1" се класира на 1 място, отбор "Тетевен 2" се класира на 2 място, а на 3 място остана отборът на Кривоклат.
В индивидуалната надпревара на първо място се класира Ричард Пекара от Кривоклат (Чехия) с 1008 точки, на второ място – Десислав Тошев с 1000 точки , а на трето място – Денислав Данков с 994 точки и двамата от НПГГСД "Сава Младенов".
Международното състезание "Млад дървосекач 2024" се превърна в празник. Гостуващите отбори за пореден път останаха с прекрасно впечатление от домакинството на Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" и от най-зеления град на България – Тетевен.
Още новини
 
Конкурсна процедура от ЦОИДУЕМ
04.07.2024 г., 15:00
 
Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2024 г.
12.06.2024 г., 15:00
 
На 30 май 2024 г. за трета поредна година РУО – Ловеч, съвместно с Община Ловеч, организира "Панорама на средното образование"
31.05.2024 г., 10:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024