🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
Административни актове
на Началника на РУО
 
*

ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 
*

ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 
*

ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
Безопасност на движението по пътищата
 
*

ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2022
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
*

ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 
*

ктлн
НВО в IV клас
 
*

ктлн
НВО в VII клас
 
*

ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 
*

ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
*

ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

В седмицата преди Коледа се проведоха изяви по Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

28.12.2023 г., 16:00

В седмицата преди Коледа се проведоха изяви по Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта" на ученици от училища в общините Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.
По време на събитията учениците показаха наученото по Програмата в областта на спорта и музикалните, вокалните, театралните и филмовите изкуства, както и с изложби на изящните и приложните изкуства.
Домакини по модул "Изкуства" бяха ПЕГ "Екзарх Йосиф I" – гр. Ловеч, НЧ "Христо Ботев 1895 г." – с. Дерманци, ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци, НЧ "Съзнание – 1895" – гр. Луковит, НЧ "Съгласие – 1869 г." – гр. Тетевен, НЧ "Напредък – 1908 г." – с. Борима, НЧ "Просвета – 1905 г." – с. Дебнево, НЧ "Наука – 1870 г." – гр. Троян, НЧ "Пробуда – 1927 г." – с. Кирчево, НЧ "Иван Данов – 1903 г." – с. Брестница и Спортна зала "Изгрев" – гр. Ябланица.
Празнично настроение и силно вълнение предизвикаха музикалните и вокалните изпълнения на НПГВМ "Проф. д–р Димитър Димов" – гр. Ловеч, ОУ "Христо Никифоров" – гр. Ловеч, ОУ "Васил Левски" – гр. Ловеч, ППМГ– гр. Ловеч, ПЕГ "Екзарх Йосиф I" – гр. Ловеч, СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч, ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци, СУ "Алеко Константинов" - гр. Луковит, ПГСС "Сергей Румянцев" – гр. Луковит, СУ "Георги Бенковски" – гр. Тетевен, НПГГСД "Сава Младенов" – гр. Тетевен, ОУ "Васил Левски" – с. Борима, ОУ "Иван Вазов" – с. Дебнево, ОУ "Иван Хаджийски" – гр. Троян, СУ "Васил Левски" – гр. Троян, СУ "Св. Климент Охридски" – гр. Троян, НУ "Христо Ботев" – гр. Троян, ОУ "Христо Ботев" – с. Кирчево, ОУ "Христо Ботев" – с. Бресница, СУ "Васил Левски" – гр. Ябланица.
Творби по направление изобразително изкуство представиха учениците от ОУ "Васил Левски" – гр. Ловеч, ППМГ– гр. Ловеч и ОУ "Проф. Димитър Димов" – гр. Ловеч.
Спортните срещи по модул "Спорт" се проведоха в ПЕГ "Екзарх Йосиф I" – гр. Ловеч, Спортна зала Ловеч – гр. Ловеч, ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци, Спортна зала "Христо Ботев" – гр. Луковит, СУ "Васил Левски" – гр. Троян, Спортна зала "Изгрев" – гр. Ябланица.
В срещите по спортовете футбол, баскетбол, волейбол и хандбал участие взеха отбори от училищата НПГВМ "Проф. д–р Димитър Димов" – гр. Ловеч, ОУ "Христо Никифоров" – гр. Ловеч, ОУ "Васил Левски" – гр. Ловеч, ППМГ– гр. Ловеч, ПЕГ "Екзарх Йосиф I" – гр. Ловеч, СУ "Тодор Кирков" – гр. Ловеч, ОбУ "Неофит Рилски" – с. Дерманци, СУ "Алеко Константинов" - гр. Луковит, ПГСС "Сергей Румянцев" – гр. Луковит, ОУ "Иван Хаджийски" – гр. Троян, СУ "Васил Левски" – гр. Троян, СУ "Васил Левски" – гр. Ябланица.
Участниците ясно демонстрират, че заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които се реализират по програмата, допринасят за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство в училище.
Заниманията със спорт показват, че се изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност, която се реализира в областта на спорта оказва силно положително въздействие върху психичното здраве, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Благодарим на всички Вас, които участвахте в изявите по Националната програма!
Пожелаваме Ви да имате все същия ентусиазъм и нека творческият талант, и спортният дух, Ви водят все напред и нагоре!

Още новини
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
 
В Средно училище "Васил Левски" - гр. Ябланица се проведе V-то областно състезание по професии "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
20.03.2024 г., 16:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024