🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Съветът по училищни политики в Ловеч успешно реализира своята поредна инициатива

22.03.2023 г., 12:00

Ученици и учители от девет училища – членове на Обществено-консултативния съвет по училищни политики към Областния управител на област Ловеч, проведоха ученически обмен в Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, където имаха възможността да се запознаят със STEM центъра на училището и да споделят опит и добри практики.
Провеждането на ученическия обмен е част от програмата за дейността на ОКСУП – Ловеч и е по инициатива на Ученическия съвет на ППМГ – Ловеч. По традиция събитието стартира с обръщение от директора на училището, г-н Венцеслав Георгиев, който приветства всички присъстващи с добре дошли и сподели задоволството си от инициативата за междуучилищен обмен и споделяне на добри практики. Г-н Георгиев разказа за вече модерно изградения и активно функциониращ STEM център в училището и за възможностите, които той предлага, за реализираните добри практики в модерно оборудваните кабинети.
За предимствата на проектно-базираното обучение сподели и началникът на Регионално управление на образованието – Ловеч, д-р Иваничка Буровска, която беше част от събитието, заедно с г-жа Алина Асенова – ст. експерт по математика към РУО-Ловеч и г-жа Анета Николова – ст. експерт в Областна администрация – Ловеч.
Ръководството и Ученическият съвет на училището бяха създали безупречна организация за визитата на ученици и учители. Във всички пространства гостите завариха активно работещи ученици и учители. Представени бяха метеорологичната и тотална станция, където с огромен интерес гостите проследиха работата им. Демонстрации и лабораторни упражнения бяха направени в залите по химия, биология, математика, 3D принтиране и роботика.
В знак на благодарност за предоставената възможност, председателят на ОКСУП-Ловеч, Йохан Георгиев, връчи на директора на училището - г-н Венцеслав Георгиев, поздравителен адрес, акцентирайки върху възможностите, които имат ученическите съвети и споделяйки вълнението от преживяното по време на обмена - провокация към любопитството и интереса, както на ученици, така и на учители.
В края на срещата всички се събраха за обща снимка, и както споделиха от Математическата: "не за финал, а за начало на активни съвместни проекти между учениците от различни училища в област Ловеч".
Още новини
 
Конкурсна процедура от ЦОИДУЕМ
04.07.2024 г., 15:00
 
Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2024 г.
12.06.2024 г., 15:00
 
На 30 май 2024 г. за трета поредна година РУО – Ловеч, съвместно с Община Ловеч, организира "Панорама на средното образование"
31.05.2024 г., 10:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024