🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Национална конференция "Хуманизъм и вяра"

16.02.2020 г., 09:00

   Министерство на образованието и науката
   Регионално управление на образованието - Ловеч
   Национална конференция "Хуманизъм и вяра" за разпространение на добри практики в областта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците

   ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ


   През последните две години Министерството на образованието и науката в сътрудничество със Синдиката на българските учители провежда обучение на деца и ученици в извънкласни дейности по православно християнство. За целта се предвидени в рамките на областен форум и на регионална конференция да се популяризират добрите практики в областта на извънкласните дейности по православно християнство сред педагогическите специалисти от цялата страна, като на 10.04.2020 г. ще се проведе Национална конференция на тема "Хуманизъм и вяра", на която да бъдат представени отличените разработки.
   На 13 февруари 2020 г., от 13.00 часа, в Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч се проведе областното представяне на добрите практики в работата на групите по православно християнство, работещи на територията на областта през учебната 2019/2020 година - етап от подготовката за провеждане на Национална конференция "Хуманизъм и вяра".
   На форума присъства г-жа Румяна Чакърова - председател на СБУ за община Ловеч и областен координатор.
   Областното представяне започна с водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Ловчански Митрополит Гавриил в съслужение със свещениците Любомир Казашки и Михаил Ковачев. Следва молитвата "Отче наш" - деца от ОУ "Хр. Никифоров" - Ловеч.
   Областното представяне на добрите практики откри г-н Еленко Начев - началник на Регионално управление на образованието - Ловеч. Участниците в срещата бяха поздравени от:
   - децата от Частно начално училище "Св. Седмочисленици" - Ловеч, с вокален педагог Юлия Тодорова - песен "Християнче" и "Молитва" по стихове на Иван Вазов;
   - Калина Йорданова от II"б" клас - ОУ "Хр. Никифоров" - Ловеч - стихотворение "Християнче православно" от монахиня Валентина Друмева;
   - песента "Аз съм българче" в изпълнение на Мирела Величкова - I"в" клас от ОУ "Христо Никифоров" - Ловеч;
   - "Песен за доброто" - изпълнение на ученици от III клас от ОУ "Хр. Никифоров".
   Добрите практики на ръководителите на всички групи по православно християнство бяха изпратени предварително в РУО - Ловеч, разработени по предоставен им примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.
   Жури, определено от РУО - Ловеч, което оцени, по разработени критерии, представените добри практики, в състав:
   Председател:
   Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил
   Членове:
   Доц. д-р Магдалена Легкоступ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
   Светла Христова - старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Ловеч
   В деня на областното представяне практиките са представени чрез презентации в рамките на 10 минути, както следва:
Детска градина
Детски градини: "Зора", "Радост" и "Първи юни" - Ловеч о. Михаил (Цветослав) Ковачев Значението на предмета религия-православие в детските градини за духовно - нравственото възпитание на децата
ЦДГ "Мария Сиркова" - Ловеч Галя Тодорова Герганова-Стоянова Педагогическа практика

Начален етап
Частно начално училище "Свети Седмочисленици" Иванка Атанасова Минкова-Хинкова Частно начално училище "Свети Седмочисленици"
СУ "Алеко Константинов" - гр. Луковит Цветанка Иванова Боцова Иновативни методи в педагогическата работа за възпитаване в православната вяра и живот
ОУ "Христо Никифоров" - гр. Ловеч Бистра Петрова Спасова Празнуваме заедно
СУ "Васил Левски" - гр. Троян Атанаска Христова Христова Добродетели и ценности
ОУ "Христо Никифоров" - гр. Ловеч Поляна Иванова Петрова Добрият ученик не се ражда, той се учи! (летен лагер в Етрополския манастир)

Прогимназиален етап
ОУ "Христо Никифоров" - гр. Ловеч Ирина Цветанова Илиева Един час в Храма
Профилирана природо-математическа гимназия - гр. Ловеч о. Любомир Казашки Премъдрост, вяра, надежда и любов

Гимназиален етап
Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" - гр. Луковит Антоанета Георгиева Нечева "Ненасилствено" и осъзнато овладяване на християнските ценности и морални норми


   В представянето участваха и съботно-неделните църковни училища:
Неделно училище при Ловчанска Света Митрополия Искра Дилянова Маринова Обучение и възпитание в духа на вярата
Неделно училище към катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч Мария Магдалина Ковачева Методи за преподаване в неделното училище към катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч


   Журито номинира по една практика от група, както следва:
Детска градина
Детски градини: "Зора", "Радост" и "Първи юни" - Ловеч о. Михаил (Цветослав) Ковачев Значението на предмета религия-православие в детските градини за духовно - нравственото възпитание на децата

Начален етап
Частно начално училище "Свети Седмочисленици" Иванка Атанасова Минкова-Хинкова Частно начално училище "Свети Седмочисленици"
ОУ "Христо Никифоров" - гр. Ловеч Поляна Иванова Петрова Добрият ученик не се ражда, той се учи! (летен лагер в Етрополския манастир)

Прогимназиален етап
Профилирана природо-математическа гимназия - гр. Ловеч о. Любомир Казашки Премъдрост, вяра, надежда и любов

Гимназиален етап
Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" - гр. Луковит Антоанета Георгиева Нечева "Ненасилствено" и осъзнато овладяване на християнските ценности и морални норми


   В представянето участваха и съботно-неделните църковни училища:
Неделно училище при Ловчанска Света Митрополия Искра Дилянова Маринова Обучение и възпитание в духа на вярата
Неделно училище към катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч Мария Магдалина Ковачева Методи за преподаване в неделното училище към катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч


   Номинираните на областно ниво добри практики в работата на групите по православно християнство ще бъдат представени на регионална конференция на тема: "Хуманизъм и вяра", на 19 и 20 март 2020 г. РУО - Ловеч е организатор на регионалната конференция на тема "Хуманизъм и вяра" за представяне на номинираните на областно ниво добри практики в работата на групите по православно християнство. Ще бъдат представени добри практики от областите: Плевен; Велико Търново; Габрово; Русе; Търговище; Разград и Ловеч.
   Грамоти за участие връчи г-н Еленко Начев - началник на РУО - Ловеч и изказа благодарност към всички участници за положения труд и добрите практики, които споделиха, както и за активното професионално участие на Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил и на доц. д-р Магдалена Легкоступ - зам. декан на Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".
   Г-н Начев предложи ежегодно провеждане на областна конференция. Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил прие предложението и посочи мястото на провеждане: Етрополски манастир.
   Всички знаем, че понятието "хуманизъм" има изключително разнообразни употреби в най-различни контексти. Макар и доста условно, има две основни тенденции - от една страна то е културно-историческо понятие, което обозначава определени периоди в културния живот на Европа, а от друга - като дял от философията обозначава специфични философско-теоретични възгледи.
   Но "хуманизъм" всъщност означава хуманност, човечност, а именно човеколюбива, добронамерена, безкористна и разбираща нагласа към хората, зачитане на човешкото достойнство и човешката свобода. Не е ли това любовта към ближния, израз на нашата вяра? Не е ли това задължителен, не само нравствен, но и Божествен закон за всеки православен християнин? И може би точно от тук трябва да тръгне нравственото възпитание и духовно израстване на нашите деца. Разбира се, с всеотдайната работа на учителя.
   
   Желаем здраве, вдъхновение и успех на участниците в Регионалната конференция, която ще се проведе в град Ловеч.
Още новини
 
Форум, посветен на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски
25.04.2024 г., 16:00
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024