🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Луковит

24.04.2019 г., 16:00

   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
   РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ЛОВЕЧ
   ОБЩИНА ЛУКОВИТ


   В изпълнение на Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./, на 19 април 2019 г., в град Луковит се проведе информационна кампания сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
   Брой участници: 67 (директори на детски градини и училища от община Луковит, Летница, Ябланица, учители, родители, педагогически съветници, образователни медиатори, представители на ромската общност).
   Информационната кампания откри г-н Еленко Начев - началник на Регионалното управление на образованието - Ловеч. Г-н Начев подчерта значението на образователната интеграция като институционален процес, при който образователни субекти, носители на етнокултурни специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, като в процеса на обучение и възпитание формират интеркултурни компетентности и споделени граждански ценности, запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки равни възможности за социална реализация.
   Училищното тържество на НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" - Луковит даде старт на кампанията. В Зала "Червената скала" - Хотел "Дипломат Плаза" - Луковит се представиха добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства:
   - Дейности, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община Луковит - Цветенка Хаджиева - заместник-кмет на община Луковит;
   - Изпълнение на Плана за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./ и преглед на нормативните актове, свързани с образователната интеграция - Светла Христова - старши експерт за ОНЕ в РУО-Ловеч;
   - "Ключът към успеха" - Галин Александров - ученик в ПГСС "Сергей Румянцев" - Луковит;
   - "Ако можем да мечтаем, заедно можем да го направим" - Габриела Пейчева - старши учител в НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" - Луковит;
   - Образователната интеграция на ученици от етническите малцинства - СУ "Бачо Киро" - Летница;
   - "Ден на приобщаването - различни заедно" - Биляна Асеновска - учител ЦДО в начален етап в ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница, община Ябланица;
   - "Всички заедно - деца, родители, учители" - Анелия Кожухарова - учител ПГ в НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" - Луковит;
   - "Проекти и връзката с родителите - двигател на иновациите и ключов фактор за развитие в началното училище" - Ани Нейкова - старши учител в НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" - Луковит.
   В кампанията взеха участие представители на родителската общност, г-жа Мима Панчева - образователен медиатор в НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" - Луковит.
   Кампанията завърши с поздрав от учениците от ОУ "Христо Ботев" - с. Румянцево, община Луковит.
   Съпричастността в действията и общото опознаване и откриване на близкия обкръжаващ ни свят е един от добрите модели за създаване на мултикултурна среда. Образователните подходи, насочени към приемане на децата и учениците като личности и осъзнаването на различията би позволило да се избегне общата рамка, както и чувството за принадлежност, което е наложено, а не избрано по свободен начин. За разширяване взаимодействие между поколенията, за намаляване отдалечаването във виртуалното пространство на лицата в неравностойно положение, инициативата е да се работи за осигуряване достъпа до информационни и комуникационни технологии в духа на Европейската политика. Целта е да се насърчават инициативи, включващи не само педагогическите специалисти, а и участието на деца и ученици от етническите представители, които да влязат дори в ролята на обучители за свои близки, родители, семейства за информационно и компютърно ограмотяване. По този начин допълнително интегрирането на представители от етническите общности ще бъде предпоставка за положителен дългосрочен образователен ефект.

   "Мечтите стават реалност едва когато повярваш, че това е възможно! А вярата, че днешната мечта утре ще е действителност, осмисля живота! Светът, принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си!"

   АКО МОЖЕМ ДА МЕЧТАЕМ, ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ГО НАПРАВИМ!
Още новини
 
Форум, посветен на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски
25.04.2024 г., 16:00
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024