🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средните училища с чуждоезиков профил

21.03.2019 г., 08:00

   От 1998 година в Ловеч се провежда Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средните училища с чуждоезиков профил. Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с Регионалния инспекторат по образованието - Ловеч. Тази година домакин е община Ловеч и ПЕГ "Екзарх Йосиф I". Състезанието се проведе под патронажа на кмета на община Ловеч г-жа Корнелия Маринова.
   Националното състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средните училища с чуждоезиков профил:
   - Предоставя възможност за индивидуална изява на ученици със задълбочени знания и засилен интерес към математиката;
   - Осигурява възможност за реализация на техните постижения и увереност при участието им в състезателни прояви;
   - Представлява атестат за преподавателските способности и стила на работа на техните учители;
   - Дава възможност на профилираните гимназии и профилирани паралелки в средните училища в страната да сравнят постиженията си в областта на обучението по математика.
   Темите за състезанието се съставят от Национална комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката. С по-голямата част от задачите се проверява до каква степен учениците са усвоили знанията и уменията по основните теми от учебното съдържание. Не е малък и броят на задачите, при решаването на които състезателите трябва да вложат остроумие, находчивост и логическо мислене.
   Състезанието бе открито от Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката. Поздравления поднесоха кметът Корнелия Маринова, депутатът Иван Миховски, зам.-министър Таня Михайлова и Еленко Начев, началник на РУО - Ловеч. Последният съобщи и състава на националната комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. Тя е с председател доц. д-р Христо Ганчев от ФМИ при СУ "Св. Климент Охридски" с членове доц. д-р Симеон Замковой от ФМИ при СУ "Св. Климент Охридски", доц. д-р Асен Божилов от ФМИ при СУ "Св. Климент Охридски", проф. дмн Емил Колев от ИМИ при БАН, Еленко Начев началник на РУО - Ловеч, Татяна Ичева от РУО - Ловеч, Кохар Морарова от ГПЧЕ "Йоан Екзарх" - Варна и Иван Георгиев от Първа АЕГ - София.
   През тази учебна година в състезанието участваха 215 ученици от 21 училища в страната и 5 ученици от Полша.
   Награждаването на участниците се проведе на 17 март от 09:00 часа в зала "Америка за България" в ПЕГ "Екзарх Йосиф I".
   Председателят на Национална комисия доц. Христо Ганчев съобщи оценките на класираните на първите три места дванадесетокласници - Отличен (6,00), с която те могат да кандидатстват във Факултет по математика и информатика при СУ "Св. Климент Охридски".
   В деня на откриването на състезанието заместник-министър Михайлова участва в работна среща с директори и учители по математика, информатика и природни науки, която се проведе в Профилираната природоматематическа гимназия в Ловеч. Акцент в дискусията бе обучението на учениците по STEM дисциплини, използването на образователните технологии в училище, намаляване на административната тежест, прилагане на компетентностния подход. Тя посочи, че STEM дисциплините подтикват към креативност, към вземане на решения, към носене на отговорност, затова политиката на министерството е насочена именно в тази посока. В гимназията тя посети часовете за извънкласни дейности по химия и опазване на околната среда, и по физика и астрономия, и разговаря с учениците за техните бъдещи планове.
   По време на посещението си заместник-министърът взе участие в представянето и демонстрацията на мобилното приложение на Съюза на българските автомобилисти "Велошампион" в СУ "Св. Климент Охридски", където малките ученици с увереност отговаряха на въпроси, свързани с безопасността на движението.
   Заедно с кмета на града Корнелия Маринова Таня Михайлова посети Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов" и се запозна с ремонта на материалната база в училището, който се осъществява по ОП "Региони в растеж". Ремонтът е на стойност 1 135 678 лв. и включва изцяло обновяване сградата, изграждане на съвременни професионални кабинети, физкултурен салон, столова и стаи за общежитието.
   По-късно заместник-министър Михайлова се запозна с извършените ремонтни дейности по обновяване на образователната среда в ОУ "Васил Левски", ДГ "Зора" и ДГ "Радост". Тя остана възхитена от ремонта на сградите, но особено впечатление ѝ направиха преобразените училищни дворове и тези на детските градини, в които са изградени много спортни площадки, цветни алеи и кътове за отдих.
Още новини
 
Форум, посветен на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски
25.04.2024 г., 16:00
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024