🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Да върнем родителите в училище

11.02.2019 г., 08:00

   На 08.02.2019 г., в гр. Тетевен, по инициатива на депутата от Европейския парламент г-н Асим Адемов, със съдействието на Министерството на образованието и науката, се проведе поредният форум от Националната кампания "Да върнем родителите в училище", с любезното домакинство на г-жа Мадлена Бояджиева - кмет на града.
   На срещата по въпросите, касаещи родителската активност в училищния живот, присъстаха народният представител г-н Иван Миховски, г-жа Таня Михайлова - заместник-министър на образованието, г-жа Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч, г-н Еленко Начев - началник на Регионалното управление на образованието в Ловеч, директори, учители и родителски организации от общината.
   Инж. Таня Михайлова припомни, че образованието в България винаги се е градило с подкрепата на родителите и е основен приоритет не само на правителството, но и на всяко семейство. "Расте разбирането на родителите за влиянието на училището върху децата им. То не само образова, но и възпитава личности", посочи заместник-министърът. По думите ѝ е важно да се изгражда училищна общност, което предполага доверие между всички страни. Тя смята, че учителят има ключова роля за преодоляване на отчуждаването. "Привличането на млади преподаватели също ще възвърне доверието", посочи Михайлова.
   "Искаме нашите деца да излязат от училище подготвени, образовани и възпитани", заяви евродепутатът Адемов, който по професия е учител. Той каза, че с кампанията иска да помогне за по-качественото образование и чрез по-добра комуникация да се възвърне доверието в учителите. По думите му родителите трябва да участват повече в училищния живот, да са по-ангажирани, като така ще знаят повече за своето дете и за ролята на българския учител.
   В дискусията се включиха и представители на местната власт.
   Преди срещата Таня Михайлова и Асим Адемов посетиха ОУ "Васил Априлов" в село Градежница, детска градина "Изгрев" в село Глогово и Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" в Тетевен, където екипите за обхват работят много добре с родителите. В Градежница са реализирани много проекти за модернизация и ремонт, финансирани от МОН, общината и Министерството на околната среда и водите. В част от тяхното изпълнение са участвали родители и хора от селото, учители и ученици. Така е направена класна стая сред природата. Ремонтиран е и покривът, изградени са модерни санитарни възли в сградата. Училището е оборудвано и с ученически шкафчета, осигурени от НП "Осигуряване на съвременна образователна среда".
   "Благодарение на доброто взаимодействие с родители и община, всички деца от село Глогово посещават детска градина", разказаха учителите.
   Добри контакти с близките на учениците поддържат и в професионалната гимназия, въпреки че там учениците са от различни селища в цяла Северна България.
   Г-жа Таня Михайлова увери, че МОН ще продължи да подкрепя училищата за справяне с агресията, заради която има конфликти между учители и родители. Работата с родители ще бъде финансирана по новите национални програми на МОН, както и по проекти с европейски средства.
Още новини
 
Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2024 г.
12.06.2024 г., 15:00
 
На 30 май 2024 г. за трета поредна година РУО – Ловеч, съвместно с Община Ловеч, организира "Панорама на средното образование"
31.05.2024 г., 10:00
 
Форум, посветен на живота и делото на Апостола на свободата Васил Левски
25.04.2024 г., 16:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024