🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
Административни актове
на Началника на РУО
 
*

ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 
*

ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 
*

ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
Безопасност на движението по пътищата
 
*

ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2022
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
*

ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 
*

ктлн
НВО в IV клас
 
*

ктлн
НВО в VII клас
 
*

ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 
*

ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
*

ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

В Градежница бе открито обновеното ОУ "Васил Априлов"

15.11.2018 г., 12:00

   На 13 ноември бе открито поредното обновено училище на територията на община Тетевен. Д-р Мадлена Бояджиева - кмет на Община Тетевен и Детелина Силянова - директор на Основно училище "Васил Априлов" - с. Градежница, прерязаха лентата и пожелаха "На добър час" на учениците.
   "Благодаря на директора на училището, на всички учители и на всички, които взеха участие в това обновяване. Винаги съм казвала, че образованието е изключителен приоритет, защото децата са нашето бъдеще. Затова тези деца и колектива на училището заслужават да творят, да се учат и да работят в подходяща и приятна среда. Трябва да даваме нашата подкрепа за креативните идеи, за новото, което се харесва и на децата. Благодаря на Министерство на образованието и науката за отпуснатите средства. Видно е, че Правителството поставя образованието като приоритет" - добави още д-р Бояджиева.
   На откриването гости бяха Иван Миховски - народен представител, Георги Терзийски - областен управител на Ловеч, Еленко Начев - началник на Регионалното управление на образованието - Ловеч, Мария Стойчева - председател на Общинския съвет - Тетевен, Борис Врабевски - заместник-кмет на Община Тетевен, Свилен Русинов - заместник-кмет на Община Тетевен, учители, ученици и родители.
   След прекрасното тържество по повод откриването на обновеното училище, бе представена история от създаването и развитието през годините на ОУ "Васил Априлов", както и резултатите от положения труд през 2018 година в името на подобряване учебната среда за децата.
   За периода бе реализиран проект по Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда "От любов към природата" на стойност 5 000 лева, който включва изграждане на класна стая сред природата и съоръжения около нея. При реализация на проект "ИКТ в образованието" на стойност 1 500 лева, учениците имат постоянен достъп до интернет. Извършен е основен ремонт на покрива на училището, финансиран от средства на Община Тетевен на стойност 42 968,50 лева. Благодарение на съдействието на д-р Мадлена Бояджиева и Еленко Начев, в училището бяха изградени нови санитарни възли вътре в самата сграда, тъй като досега тоалетните се намираха извън нея. Проектът е финансиран от Министерство на образованието и науката и е на стойност 45 000 лева. Поставени са и нови шкафчета, осигурени от Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" - модул "Осигуряване на ученически шкафчета" на стойност 5 000 лева.
Още новини
 
Достойно представяне на учениците от ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит на Националното състезание "Млад фермер" 2024 г.
02.04.2024 г., 16:00
 
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" – Тетевен проведе за девети път международното състезание "Млад дървосекач"
26.03.2024 г., 09:00
 
В Средно училище "Васил Левски" - гр. Ябланица се проведе V-то областно състезание по професии "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
20.03.2024 г., 16:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024