🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Ловеч - домакин на Тринадесетите национални педагогически четения

28.06.2018 г., 10:00

   За поредна година град Ловеч беше домакин на Националните педагогически четения. Тринадесетото издание на форума, който се проведе от 20 до 22 юни 2018 г., отново събра начални учители, директори на училища и експерти от Регионални управления на образованието. Мотото е "Да запазим усмивката в училище", а темата на тазгодишните педагогически четения беше "Моето педагогическо ежедневие - през трудностите към успеха".
   Форумът се организира от Национален център "Хуманна педагогика", който функционира от 2005 година под ръководството на проф. д-р Емилия Василева. Към Центъра са открити лаборатории. Дейността е свързана с популяризиране и утвърждаване на хуманистичните идеи на педагогическата наука и подпомагане духовното израстване на началните учители и образователните дейци.
   Домакин на форума е Регионално управление на образованието - Ловеч, г-н Еленко Начев - началник на РУО-Ловеч и със съдействието на г-жа Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч.
   За тринадесета година форумът обединява усилията на началните учители за обогатяване на професионалната им компетентност и засилване на мотивацията им за работа чрез обмен на добър педагогически опит.
   Форумът беше официално открит в Ловчанското читалище "Наука-1870". Официалните гости, подкрепили форума, бяха г-жа Корнелия Маринова - кмет на община Ловеч, г-н Венцислав Христов - заместник-кмет на община Ловеч, инж. Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката, г-жа Пенка Иванова - директор на дирекция "Учебници и училищна документация" в МОН, г-н Илиян Тодоров - заместник областен управител на област Ловеч и г-н Еленко Начев - началник на Регионално управление на образованието, Ловеч.
   Концерт от песни, танци и инструментални изпълнения, с участието на талантливи ученици от Ловеч, беше поздрав към гостите и участниците във форума. Водещ: Илина Рогашка.
   В продължение на два дни начални учители от областите Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Силистра, Добрич, Сливен, Разград и Плевен споделиха творческия си професионален опит, обединен от работната тема: "Моето педагогическо ежедневие - през трудностите към успеха". По време на форума, в три работни секции, бяха презентирани 68 доклада, представящи добри педагогически практики. При откриването всеки участник получи сборник, в който те са публикувани. От област Ловеч бяха представени 14 доклада.
   В последния ден на форума, проф. д-р Емилия Василева, гл. ас. Марияна Косева и г-жа Светла Христова - старши експерт за обучението в начален етап РУО-Ловеч, обобщиха резултатите от работата в отделните секции, като оцениха високо всички разработки и изразиха своята удовлетвореност от работата на учителите.
   На финала проф. д-р Емилия Василева връчи сертификати на участниците.
   След официалното закриване на тринадесетите националните педагогически четения, всички се отправиха към Катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий", където бяха посрещнати от Ловчански митрополит Гавриил.
Още новини
 
Конкурсна процедура от ЦОИДУЕМ
04.07.2024 г., 15:00
 
Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2024 г.
12.06.2024 г., 15:00
 
На 30 май 2024 г. за трета поредна година РУО – Ловеч, съвместно с Община Ловеч, организира "Панорама на средното образование"
31.05.2024 г., 10:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024