🔍
Търсене в сайта...
🔍
Търсене в менюто...
Новини
Коронавирус
РУО-Ловеч
 
 
Административни актове на Началника на РУО
 


ктлн
Бюджет
 
Запитване към РУО
 
Конкурси
 


ктлн
Планове и отчети за дейността
 
Профил на купувача
 
Стратегии и публични документи
 


ктлн
Структура и контакти
 
Харта на клиента
Образователни институции
 
 
Безопасност на движението по пътищата
 


ктлн
Добри практики
 
Междуинституционален план
 
Образци на документи
 
Панорама 2024
 
Регистър на образователните институции
 
Сигнал за фиктивно записани ученици
 
Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 
Ученически отдих и туризъм
Изпити и прием на ученици
 
 


ктлн
Държавни зрелостни изпити
 
Олимпиади и състезания
 


ктлн
НВО в IV клас
 


ктлн
НВО в VII клас
 


ктлн
НВО в X клас
 
Прием след IV клас
 


ктлн
Прием след VII клас
 
Прием след X клас
Свободни работни места
 
 


ктлн
От МОН
 
От образователни институции
Учебни предмети
 
 
Български език и литература
 
Чужди езици
 
Математика, информатика и информационни технологии
 
Обществени науки и гражданско образование
 
Природни науки и екология
 
Бит и технологии
 
Изкуства
 
Физическо възпитание и спорт
 
Предучилищно възпитание
 
Начално образование
 
Професионално образование
 
Приобщаващо образование
Програми и проекти
 
 
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
 
"Заедно постигаме повече"
 
"Иновации в действие"
 
"Кариерно ориентиране"
 
"Квалификация"
 
"Модернизиране на професионалното образование и обучение"
 
"Мотивирани учители"
 
"Нов шанс за успех"
 
"Нова възможност"
 
"Ограмотяване на възрастни"
 
"Подкрепа за дуалната система на обучение"
 
"Твоят час"
 
"Ученически практики"
 
"Целодневна организация"
 
Още информация от МОН
Антикорупция
 
 
Антикорупция
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ
 
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - Част ІІ: ИНТЕРЕСИ
 
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК
 
Декларации по ЗПУКИ
Административни услуги
 
 
Административни услуги
 
Анкетна карта
 
Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта
 
Вътрешни правила
 
Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч
 
Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби
 
Легализация
 
Най-често задавани въпроси
 
Признаване на квалификационни кредити
 
Ценоразпис за куриерска услуга
 
Ценоразпис за пощенска пратка
Достъп до информация
 
 
Вътрешни правила
 
Заявление, искане, устно заявление
 
Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
 
Право на достъп до обществена информация
 
Списък по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ
 
Списъци за публикуване
 
Център, отговарящ за приемане на заявления
Външни връзки
 
 
Административен регистър
 
Нормативни актове
 
Проекти на документи
 
Рейтингова система на Висшите училища в България
 
Учебници
Полезни връзки
 
 
Министерство на образованието и науката
 
Национален инспекторат по образованието
 
Вестник "Азбуки"
 
Община Априлци
 
Община Летница
 
Община Ловеч
 
Община Луковит
 
Община Тетвен
 
Община Троян
 
Община Угърчин
 
Община Ябланица
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Национален инспекторат по образованието

Портал за отворени данни

Не си сам - 116 111

НПВУ - подаване на анонимни сигнали

НПВУ - подаване на неанонимни сигнали

Антикорупция
Изпращайте Вашите сигнали на:
anticorruption@ruo-lovech.bg

Официална Facebook страница

Работно време на администрацията:
09:00-13:00
13:30-17:30
Работно време на центъра за административно обслужване:

Национален фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

14.03.2018 г., 09:00

   Съгласно Заповед № РД 09-5411 от 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката град Ловеч е определен за домакин на Националния фестивал на авторската драматургия и театър на английски език, който се проведе на 10 и 11 март 2018 г. Организатори на Фестивала са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - град Ловеч и Профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф І"- Ловеч. Състезанието се провежда с партньорската подкрепа на Британски съвет, България.
   Домакини на събитието са Профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф І" - Ловеч и Профилирана математическа гимназия - Ловеч. Състезанието се провежда за пета поредна година. Откриването на националното състезание уважиха: г-жа Корнелия Маринова - кмет на град Ловеч, г-н Георги Терзийски - областен управител на област Ловеч, г-н Еленко Начев - началник на РУО, Ловеч. Успех на участниците пожела и главният експерт от Министерството на образованието и науката г-жа Росица Антова.
   Националният фестивал на авторската драматургия и театър на английски език се провежда в две възрастови групи, както следва:
   І възрастова група - ученици от ІV клас до VІІІ клас без интензивно и без разширено изучаване на чужд език включително, които изучават английски език в училище;
   ІІ възрастова група - ученици от VІІІ до ХІІ клас включително, които изучават английски език в училище.
   За Национален кръг в първа възрастова група са класирани 7 постановки, а за втора възрастова група - 12 постановки. Общият брой участници за двете възрастови групи е 157: 59 първа възрастова група и 98 - втора възрастова група.
   Участници във втора възрастова група са ученици на Профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф І"- Ловеч с постановката "Ние, врабчетата", ръководител г-жа Маргарита Добрева.

   Националната комисия определи следните награди:

   Първа възрастова група

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ВЪЗДЕЙСТВАЩО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
   получава Първо основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев, област Благоевград, за постановката "Малката цветопродавачка"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ
   получава Диана Георгиева Вълканова за ролята на Малката цветарка в постановката "Малката цветопродавачка" на Първо основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЦЕНИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
   получава СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат, област Разград, за постановката "Ех, спомени, спомени"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-УБЕДИТЕЛНО ПРЕСЪЗДАДЕН ОБРАЗ
   получава Мелин Гюнан за ролята на Бабата в постановката "Ех, спомени, спомени" на СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДИНАМИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
   получава СУ "Гео Милев", гр. Варна, за постановката "Една много объркана история"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА МЪЖКА РОЛЯ
   получава Николай Светлозаров Николов за ролята на Охранителя чичо Тони в постановката "Една много объркана история" на СУ "Гео Милев", гр. Варна

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ГРУПОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
   получава ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Кърджали, за постановката "Пинокио"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА СЦЕНОГРАФИЯ
   получава СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, област Сливен, за постановката "Никога не е твърде късно"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПРЕСЪЗДАДЕН ОБРАЗ
   получава Ирен Дианова Димова за ролята на Принцеса Бюти в постановката "Никога не е твърде късно" на СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР КОМЕДИЕН АНСАМБЪЛ
   получава ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец, област София-регион, за постановката "Трите малки прасенца"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ВЪЗДЕЙСТВАЩА ЕКШЪН СЦЕНА
   получава Деян Николаев Драганов за ролята на Вълка в постановката "Трите малки прасенца" на ОУ "Любен Каравелов", с. Трудовец, област София-регион

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО ГРУПОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
   получава СУ "Крум Попов", гр. Левски, област Плевен, за постановката "Добре дошли във ФейсКук"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
   получават Емануил Георгиев Борисов за ролята на Ангела Емо и Христо Милен Методиев за ролята на Ангела Христо в постановката "Добре дошли във ФейсКук" на СУ "Крум Попов", гр. Левски, област Плевен

   Втора възрастова група

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
   получава НГДЕК "Константин-Кирил Философ", гр. София, за постановката "Тежкият избор"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-УБЕДИТЕЛНО СЦЕНИЧНО ПРИСЪСТВИЕ
   получава Първа АЕГ, гр. София, за постановката "Среща на звездите"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ТВОРЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ТЕКСТ
   получава ПЕГ "Екзарх Йосиф І", гр. Ловеч, за постановката "Ние, врабчетата"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-УБЕДИТЕЛНО ПРЕСЪЗДАДЕНИ ОБРАЗИ
   получава СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат, за постановката "Панаир на суетата"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР КОМЕДИЕН АНСАМБЪЛ
   получава ППМГ "Васил Левски", гр. Смолян, за постановката "Искам свобода"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО КОМЕДИЙНО ДУО
   получават Иво Алексиев Караасенов за ролята на Крадец 1 и Преслав Максимов Максимов за ролята на Крадец 2 в постановката "Искам свобода" на ППМГ "Васил Левски", гр. Смолян

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ГРУПОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
   получава ЕГ "Христо Ботев", гр. Кърджали, за постановката "Цената на славата"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПРЕСЪЗДАДЕНИ ОБРАЗИ
   получава ЕГ "Гео Милев", гр. Добрич, за постановката "Красавицата и пажът"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ДРАМАТИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
   получава ПАГ "Гео Милев", гр. Русе, за постановката "Философия на добротата"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ВЪЗДЕЙСТВАЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ
   получава Радостина Атанасова за ролята на Учителката в постановката "Философия на добротата" на ПАГ "Гео Милев", гр. Русе

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПОВЕСТВОВАНИЕ
   получава ЕГ "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил, за постановката "Пазителят"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО ПРОИЗНОШЕНИЕ
   получава Кристияна Ивова Кръстева за ролята на Разказвач в постановката "Пазителят" на ЕГ "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА СЪВРЕМЕННА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КЛАСИЧЕСКИ ОБРАЗИ
   получава Езикова гимназия "Пловдив", гр. Пловдив, за постановката "Коледата невъзможна"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПРЕСЪЗДАДЕНА АТМОСФЕРА ОТ ТВОРЧЕСКИ ЕКИП
   получава ПГ "Велизар Пеев", гр. Своге, област София-регион, за постановката "Животът е прекрасен"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-РОМАНТИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
   получава СУ "Крум Попов", гр. Левски, област Плевен, за постановката "Животът ми преди теб"

   НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР ТВОРЧЕСКИ ТЕКСТ
   получава Елеонора Димитрова Георгиева за сценария на постановката "Животът ми преди теб" на СУ "Крум Попов", гр. Левски, област Плевен

Национална комисия за организиране и провеждане на Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език за учебната 2017-2018 година
Още новини
 
Конкурсна процедура от ЦОИДУЕМ
04.07.2024 г., 15:00
 
Кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на Национална програма "Квалификация на педагогическите специалисти" 2024 г.
12.06.2024 г., 15:00
 
На 30 май 2024 г. за трета поредна година РУО – Ловеч, съвместно с Община Ловеч, организира "Панорама на средното образование"
31.05.2024 г., 10:00
Този сайт използва бисквитки. Запознайте се с нашата политика за защита на личните данни.
РУО-Ловеч, 2017-2024