Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Национално външно оценяване в VII клас

В раздел "Национално външно оценяване в VII клас" ще се запознаете с актуалните документи, свързани с Националното външно оценяване.


Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература за 2022 година
Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Математика за 2022 година


Статистика от минали години
Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2021 година
Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2020 година
Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2019 година
Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2018 година
Статистика от Националното външно оценяване в VII клас по Български език и литература и по Математика за 2017 година