Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Културно-образователна област: Професионално образование

В раздел "Културно-образователна област: Професионално образование" на сайта ще научите повече за професионалното образование и различните възможности за професионална реализация.


Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност
Европейска седмица на професионалните умения 23-24 ноември 2017 година - Дни на отворените врати на предприятия в цялата страна