Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Културно-образователна област: Бит и технологии

В раздел "Културно-образователна област: Бит и технологии" ще прочетете повече за

Предстои въвеждане на информацията. Благодарим ви за търпението и разбирането