Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Достъп до информация: Център, отговарящ за приемане на заявления

В раздел "Достъп до информация: Център, отговарящ за приемане на заявления" на сайта ще се запознаете с начина за връзка с центъра в Регионалното управление на образованието - Ловеч, отговарящо за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.


Център за административно обслужване на РУО-Ловеч
адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 43, ет. 10, стая: 1008
адрес на електронна поща: ruo_lovech@abv.bg
телефон: 068/603-806
работно време: всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа
отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
служител на длъжност "Технически сътрудник - касиер"