Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Достъп до информация: Списъци за публикуване

В раздел "Достъп до информация: Списъци за публикуване" ще намерите списъци за на училищата от областта, в които ще се осъществява държавен план-прием.


НОВО Списък на училищата от област Ловеч, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2020-2021 година