Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Достъп до информация: Право на достъп до обществена информация

В раздел "Достъп до информация: Право на достъп до обществена информация" ще се запознаете с начина на подаване на заявление, изискванията и начините за предоставяне на обществена информация от Регионалното управление на образованието - Ловеч.


Наръчник на достъп до обществена информация