Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Достъп до информация: Заявление, искане, устно заявление

В раздел "Достъп до информация: Заявление, искане, устно заявление" ще можете да си свалите съответните образци на документите за достъп до информация.


   СВАЛИ Заявление за достъп до обществена информация, което трябва да се подаде в РУО - Ловеч
   СВАЛИ Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - приложение 2
   СВАЛИ Искане за предоставяне на обществена информация от обществения сектор за повторно ползване - приложение 4