Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Декларации по ЗПУКИ

В раздел "Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" можете да видите подадените декларации в РУО - Ловеч.


Списък на държавните служители в РУО, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация по чл. 12
Еленко Стоянов Начев Началник РИО ЧР 07 - 4902/09.12.2013 г.
Румен Цочев Бахов Началник отдел "АПФСИО" ЧР 08 - 332/23.01.2009 г.
Валентина Николова Георгиева Главен счетоводител ЧР 08 - 333/23.01.2009 г.
Мая Георгиева Димитрова Главен юрисконсулт ЧР 08 - 335/23.01.2009 г.
Янка Андреева Иванова Старши експерт ПУВ ЧР 08 - 233/19.01.2009 г.
Светла Иванова Христова Старши експерт НО ЧР 08 - 348/23.01.2009 г.
Маргарита Стратиева Николова Старши експерт ЧЕО ЧР 08 - 351/23.01.2009 г.
Соня Иванова Недкова Старши експерт БЕЛ ЧР 08 - 349/23.01.2009 г.
Станислава Георгиева Николова Старши експерт ИО ЧР 08 - 337/23.01.2009 г.
Петя Добромирова Дачева Старши експерт ИО ЧР 07 - 414/28.01.2015 г.
Милен Иванов Илиев Старши експерт ФВ ЧР 08 - 358/23.01.2009 г.
Татяна Славоева Ичева Старши експерт МИИТ ЧР 08 - 354/23.01.2009 г.
Иваничка Николова Буровска Старши експерт ПНЕ ЧР 08 - 355/23.01.2009 г.
Минко Найденов Христов Старши експерт ОСО ЧР 07 - 3586/18.08.2014 г.
Тамара Цанкова Анчева Старши експерт ИОСУ ЧР 07 - 3587/18.08.2014 г.
Розка Петкова Петкова Старши експерт ПО ЧР 08 - 500/05.02.2010 г.
Антония Стоянова Иванова Старши експерт ОНГО ЧР 07 - 1110/11.03.2015 г.
Стела Кръстева Петкова Старши експерт ОСО ЧР 07 - 5814/12.12.2016 г.
Стоянка Тодорова Цанова Старши експерт ОНГОР ЧР 07 - 1090/28.02.2017 г.

Списък на директорите на държавни училища и обслужващи звена от Ловешка област, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Име, презиме, фамилия Име на училището или обслужващото звено Декларация по чл. 12 ЗПРКИ Декларацията е регистрирана в РИО - Ловеч с № Изразено съгласие за публикуване на декларацията
Бистра Димитрова Ничева ПГ по строителство - гр. Тетевен чл. 12 ЧР 07 - 3033/11.07.2013 г.  
Габриела Иванова Георгиева ПГВМ "Проф. д-р Димитър Димов" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 429/30.01.2013 г.
ЧР 07 - 428/30.01.2013 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Гено Йотов Вътев ПГМЕТ - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 52/09.01.2009 г.  
Даниела Василева Маринова ООУ "Васил Левски" - с. Голям извор чл. 12 ЧР 07 - 278/21.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Емилия Антонова Тончева-Маринова ПГГСД "Сава Младенов" - гр. Тетевен чл. 12 ЧР 07 - 5284/19.09.2017 г.
ЧР 07 - 5283/19.09.2017 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Зоя Кирилова Петрова ПГГСД "Сава Младенов" - гр. Тетевен чл. 12 ЧР 07 - 256/20.01.2009 г.  
Йочка Лазарова Вълчева ПГСЕУ - гр. Тетевен чл. 12 ЧР 07 - 3776/26.08.2015 г.
ЧР 07 - 3775/26.08.2015 г.
ЧР 07 - 4313/19.09.2016 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Ирина Иванова Стоенчева ПГМЕТ - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 3395/28.07.2016 г.
ЧР 07 - 3396/28.07.2016 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Красимир Илков Маринов СОУ "Димитър Митев" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 3512/01.07.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Мария Илиева Съева ПУ "Васил Левски" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 3401/28.06.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Моника Тодорова Дончева РЦПИОВДУСОП - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 251/20.01.2009 г. НЕ
Пенка Добрева Драганска-Раева ПГИТУ - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 99/12.01.2009 г. НЕ
Радка Станкова Бончевска-Атанасова ПГМЕТ - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 3399/28.06.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Румяна Димитрова Георгиева ПГСС "Сергей Румянцев" - гр. Луковит чл. 12 ЧР 07 - 153/13.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Теменуга Недялкова Иванова ПГКОХТ "Марийка и Маринчо Караконови" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 7501/01.07.2010 г.  

Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите по трудово правоотношение в РУО - Ловеч

Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация по чл. 12 Декларацията е регистрирана в РИО - Ловеч с № Изразено съгласие за публикуване на декларацията
Даниела Петрова Василева технически сътрудник - касиер чл. 12 ЧР 08 - 342/23.01.2009 г.
ЧР 08 - 341/23.01.2009 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Поля Христофорова Петкова старши специалист "ЧР" чл. 12 ЧР 08 - 340/23.01.2009 г.
ЧР 08 - 339/23.01.2009 г.
ДА    ПРЕГЛЕД

Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на директорите на общинските училища и обслужващи звена от Ловешка област

Име, презиме, фамилия Име на училището или обслужващото звено Декларация по чл. 12 ЗПРКИ Декларацията е регистрирана в РИО - Ловеч с № Изразено съгласие за публикуване на декларацията
Божидарка Илиева Василева НУ "Инж. Георги Вълков" - гр. Луковит чл. 12 ЧР 07 - 89/10.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Борис Господинов Йовчев НУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 55/09.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Борислав Трифонов Томов ОУ "Васил Левски" - с. Орешак чл. 12 ЧР 07 - 428/29.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Валери Валентинов Христов СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 417/29.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Валери Нанков Митев СОУ "Панайот Пипков" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 8726/03.08.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Валя Иванова Тодорова ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 329/22.01.2013 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Валя Неева Василева ОУ "Васил Левски" - с. Торос чл. 12 ЧР 07 - 286/22.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Ваня Ненкова Иванова СОУ "Алеко Константинов" - гр. Луковит чл. 12 ЧР 07 - 113/13.01.2009 г.
ЧР 07 - 275/21.01.2013 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Венцислав Николов Манолов ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Бежаново чл. 12 ЧР 07 - 95/10.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Владимир Николаев Василев СОУ "Васил Левски" - гр. Ябланица чл. 12 ЧР 07 - 8715/03.08.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Дончо Христов Пачников СУ "Васил Левски" - гр. Априлци чл. 12 ЧР 07 - 3532/ 05.08.2016 г.
ЧР 07 - 3533/ 05.08.2016 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Димитър Пенчев Петков ПМГ - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 63/09.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Иванка Велчева Цекова СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 256/20.01.2014 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Ива Николова Лазарова ОУ "Васил Априлов" - с. Градежница чл. 12 ЧР 07 - 4813/05.09.2017 г.
ЧР 07 - 4812/05.09.2017 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Иванка Иванова Миткова ОУ "Васил Левски" - с. Борима чл. 12 ЧР 07 - 62/09.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Иглика Ружинова Милчева ОУ "Христо Ботев" - с. Глогово чл. 12 ЧР 07 - 135/11.01.2016 г.
ЧР 07 - 134/11.01.2016 г.
ЧР 07 - 1315/28.03.2016 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Илица Тодорова Петрова ОУ "Васил Левски" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 4638/14.10.2014 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Илиян Илиев Докторов Ученическо общежитие - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 1396/28.03.2013 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Ирена Павлова Филипова НУ "Хаджи Генчо" - гр. Тетевен чл. 12 ЧР 07 - 60/09.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Любомир Стоянов Христов ОУ "Проф. Димитър Димов" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 8699/02.08.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Маринела Миткова Маркова СОУ "Георги Бенковски" - гр. Тетевен чл. 12 ЧР 07 - 8726/03.08.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Мария Тодорова Иванова ОУ "Христо Ботев" - с. Румянцево чл. 12 ЧР 07 - 3633/05.08.2015 г.
ЧР 07 - 3634/05.08.2015 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Марияна Иванова Георгиева ОУ "Любен Каравелов" - с. Златна Панега чл. 12 ЧР 07 - 87/10.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Марияна Ненкова Бешева ОУ "Васил Левски" - с. Малиново чл. 12 ЧР 07 - 3631/03.07.2017 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Мариана Маркова Митова НУ "Христо Ботев" - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 6234/23.12.2015 г.
ЧР 07 - 6235/23.12.2015 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Милка Димитрова Аладжова ОУ "Христо Никифоров" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 5562/24.11.2015 г.
ЧР 07 - 5563/24.11.2015 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Невена Колева Крайнинска ОУ "Христо Ботев" - с. Кирчево чл. 12 ЧР 07 - 364/26.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Петя Василева Георгиева ОУ "Неофит Рилски" - с. Дерманци чл. 12 ЧР 07 - 317/23.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Петя Иванова Цанова ОУ "Васил Левски" - с. Орешене чл. 12 ЧР 07 - 3631/05.08.2015 г.
ЧР 07 - 3630/05.08.2015 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Пламен Христов Маринов ОУ "Васил Левски" - с. Български извор чл. 12 ЧР 07 - 188/14.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Ралица Василева Бенчева-Вълевска ОУ "Иван Хаджийски" - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 5018/11.09.2017 г.
ЧР 07 - 5017/11.09.2017 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Радослав Христов Хитов ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 154/13.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Розалина Симеонова Русенова СОУ "Васил Левски" - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 314/23.01.2009 г.
ЧР 07 - 3751/12.09.2011 г.
ЧР 07 - 3516/29.06.2012 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Севдалина Албертова Манева НУ "Любен Каравелов" - с. Бабинци чл. 12 ЧР 07 - 232/19.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Симеон Грозданов Колев СОУ "Тодор Кирков" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 56/09.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Снежана Борисова Игнатова СОУ "Бачо Киро" - гр. Летница чл. 12 ЧР 07 - 298/22.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Стоян Асенов Кючуков ОУ "Георги Бенковски" - с. Галата чл. 12 ЧР 07 - 64/09.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Татяна Кръстева Лалева ОУ "Георги Бенковски" - с. Рибарица чл. 12 ЧР 07 - 8727/03.08.2010 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Тотка Иванова Данова ОУ "Христо Ботев" - с. Брестница чл. 12 ЧР 07 - 289/21.01.2014 г.
ЧР 07 - 287/21.01.2014 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Цветанка Драганова Иванова ОУ "Георги Бенковски" - с. Черни вит чл. 12 ЧР 07 - 228/19.01.2009 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Веска Веселинова Василева ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Лесидрен чл. 12 ЧР 07 - 425/29.01.2009 г. НЕ
Грета Цветанова Ячовска ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Александрово чл. 12 ЧР 07 - 5811/12.12.2016 г.
ЧР 07 - 5810/12.12.2016 г.
НЕ
Олга Николаевна Петрова СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Угърчин чл. 12 ЧР 07 - 295/22.01.2009 г. НЕ
Румяна Христова Велешка СОУ "Васил Левски" - с. Черни Осъм чл. 12 ЧР 07 - 8749/10.08.2010 г. НЕ
Анелия Спиридонова Подаяшка ОУ "Любен Каравелов" - с. Дебнево чл. 12 ЧР 07 - 230/19.01.2009 г.  
Венцислав Маринов Христов ОУ "Христо Никифоров" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 8702/02.08.2010 г.  
Донка Манева Дикова ОУ "Христо Ботев" - с. Глогово чл. 12 ЧР 07 - 186/14.01.2009 г.  
Елка Атанасова Петрова ОДК - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 8698/02.08.2010 г.  
Корнелия Добрева Маринова ОУ "Васил Левски" - гр. Ловеч чл. 12 ЧР 07 - 376/26.01.2009 г.  
Красимира Георгиева Георгиева ОУ "Христо Ботев" - с. Врабево чл. 12 ЧР 07 - 8729/03.08.2010 г.  
Любомир Кирилов Матеев ОУ "Й. Н. Врачев" - с. Гложене чл. 12 ЧР 07 - 4973/06.11.2014 г.  
Маргарит Николаев Младенов ОУ "Васил Априлов" - с. Градежница чл. 12 ЧР 07 - 8714/03.08.2010 г.  
Никола Йонков Христов ОУ "Васил Левски" - гр. Априлци чл. 12 ЧР 07 - 53/09.01.2009 г.  
Стела Кръстева Стоянова СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Александрово чл. 12 ЧР 07 - 8700/02.08.2010 г.  
Стефан Димитров Мичев ОУ "Иван Хаджийски" - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 452/30.01.2009 г.  
Хасан Ахмед Караали ОУ "Васил Левски" - с. Малиново чл. 12 ЧР 07 - 4759/04.11.2011 г.  
Ценка Пенчева Петрова ОПЦ - гр. Троян чл. 12 ЧР 07 - 8524/26.07.2010 г.  
Цеца Иванова Цакова-Николова ОДК - гр. Тетевен чл. 12 ЧР 07 - 8700/03.08.2010 г.  

Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на ръководител на ЦКО и кариерните консултанти в ЦКО - Ловеч по трудово правоотношение

Име, презиме, фамилия Длъжност Декларация по чл. 12 Декларацията е регистрирана в РИО - Ловеч с № Изразено съгласие за публикуване на декларацията
Вероника Пламенова Досева кариерен консултант чл. 12 ЧР 07 - 4049/09.09.2016 г.
ЧР 07 - 4050/09.09.2016 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Емилия Любенова Асенова кариерен консултант чл. 12 ЧР 07 - 5261/10.12.2012 г. ДА    ПРЕГЛЕД
Калина Николаева Нешева кариерен консултант чл. 12 ЧР 07 - 26/18.02.2016 г.
ЧР 07 - 25/18.02.2016 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Светлана Петрова Иванова ръководител ЦКО чл. 12 ЧР 07 - 23/18.02.2016 г.
ЧР 07 - 24/18.02.2016 г.
ДА    ПРЕГЛЕД
Теодора Васкова Костадинова кариерен консултант чл. 12 ЧР 07 - 5598/04.10.2017 г.
ЧР 07 - 5597/04.10.2017 г.
ДА    ПРЕГЛЕД