Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Безопасност на движението по пътищата

В раздел "Безопасност на движението по пътищата" ще получите различна информация, свързана с безопаснотта на движението по пътищата


Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата за периода 2021-2030 година
Справка за изпълнените от ОДМВР/СДВР задачи и резултатите от Акция на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!" за 2018/2019 година