Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Антикорупция

В раздел "Антикорупция" ще получите информация за регистрите и подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Образци на декларации

   СВАЛИ Образец на декларация за директори по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
   СВАЛИ Образец на декларация за директори по чл. 35, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
   СВАЛИ Образец на декларация при трудово правоотношение по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
   СВАЛИ Образец на декларация при трудово правоотношение по чл. 35, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество