Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги: Признаване на квалификационни кредити

В раздел "Административни услуги: Признаване на квалификационни кредити" на сайта можете да изтеглите Заявленние за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти, както и да се запознаете с информацията за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти.


НОВО: Информация за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти

Образци на заявление и протокол

   СВАЛИ Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити
   СВАЛИ Заявление за признаване на квалификационни кредити