Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги: Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби

В раздел "Административни услуги: Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби" на сайта ще получите информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби.


Информация за реда за подаване на предложения, синали и жалби