Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги: Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч

В раздел "Административни услуги: Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч" ще можете да се запознаете с годишните доклади за оценка.


2021 година


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч за 2021 година

2020 година


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване в РУО - Ловеч за 2020 година