Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги: Вътрешни правила

В раздел "Административни услуги: Вътрешни правила" на сайта са вътрешните правила за организация на административното обслужване на Регионално управление на образованието.


Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за организация на административното обслужване в РУО - Ловеч
Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Приложение 1 към чл. 18, ал. 3 - Образец на заявление за достъп до данните от регистри