Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги: Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта

В раздел "Административни услуги: Внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта" ще можете да се запознаете с начина за внасяне на държавната такса на ПОС терминално устройство с банкова карта.


Държавната такса по Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование може да бъде внесена на ПОС терминално устройство в Звеното за административно обслужване на РУО-Ловеч с банкова карта.


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

НА РУО-ЛОВЕЧ

СТАЯ № 1008

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК - КАСИЕР