Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги: Анкетна карта

В раздел "Административни услуги: Анкетна карта" на сайта можете да изтеглите и попълните анкетната ни карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Регионално управление на образованието - Ловеч.


Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Регионално управление на образованието - Ловеч