Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни услуги

В раздел "Административни услуги" ще можете да се запознаете с предлаганите от Регионалното управление на образованието административни услуги.


НОВО: Административни услуги, предоставяни от РУО - Ловеч
НОВО: Информация за издаване на удостоверение УП 2 и УП 3
НОВО: Информация за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП 2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Образци на заявления и протоколи

   СВАЛИ Протокол за приемане на устно заявление за уточняване на разлики
   СВАЛИ Протокол за приемане на устно заявление УП 2
   СВАЛИ Протокол за приемане на устно заявление УП 3
   СВАЛИ Заявление за издаване на удостоверение УП 2
   СВАЛИ Заявление за издаване на удостоверение УП 3
   СВАЛИ Заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП 2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ