Работно време на администрацията
09:00-13:00
13:30-17:30

Работно време на центъра
за административно обслужване

09:00-17:30
тел.: 068/603-806

Административни актове на Началника на РУО

В раздел "Административни актове на Началника на РУО" ще намерите списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Началника на РУО-Ловеч.


Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Началника на РУО-Ловеч
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2020-2021 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2019-2020 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2018-2019 година
Заповед за утвърждаване на план-прием за 2017-2018 година
Заповед за график за държавния план прием за VII клас за 2017-2018 година
Заповед за дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити за 2017-2018 година
Заповед за дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити за 2016-2017 година
Заповед за утвърждаване на допълнителен план-прием за 2017-2018 година
Изменение в Заповед на Началника на РУО-Ловеч за училищата, в които ще се проведат олимпиади за учебната 2019-2020 година
Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2017-2018 година